Whistleblowerordning efter hvidvaskloven – og revisorloven

Faglig nyhedI forbindelse med udvalgsbehandlingen af lovforslaget om ændringer af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme afgav ministeren svar på et spørgsmål, der blev stillet af en statsautoriseret revisor. Svaret præciserer reglerne på en række områder, herunder at revisionsvirksomheder kan benytte samme tekniske ordning til whistleblowing efter hvidvask- og revisorlov.

Om revisor

Ministeren afgav den 6. januar 2017 sit svar på spørgsmål 27 til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg om L 41, Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Lovforslaget blev fremsat 13. oktober, førstebehandlet i Folketinget den 8. november og herefter henvist til udvalgsbehandling. Lovændringen trådte i kraft den 26. juni 2017.

Spørgsmål 27 blev stillet af en statsautoriseret revisor om en række forhold om den whistleblowerordning, der kræves efter den ændrede hvidvasklovgivning. Svarene på de gode spørgsmål præciserer en række forhold.

Herunder præciseres det, at en ordning kan:

 • Være intern eller ekstern (herunder også anvendelse af en eventuel ordning oprettet ved kollektiv overenskomst).
 • Være elektronisk eller fysisk (f.eks. en postkasse).
 • Dække kravene efter både hvidvaskloven og revisorloven.

Det er hensigtsmæssigt, at en fælles teknisk ordning kan dække kravene til whistleblowing i revisionsvirksomheder. Retningslinjerne for benyttelse af denne tekniske ordning skal naturligvis være individuelle for henholdsvis revisor- og hvidvasklov.

Hertil er det også hensigtsmæssigt, at der kan anvendes serviceleverandører, og at der er teknologineutralitet under respekt af anmelderes anonymitet og sikring af ansvar for opfølgning. Dette muliggør især, at mindre revisionsvirksomheder kunne implementere omkostningseffektive ordninger.

Revisorlovens ordning skulle som bekendt allerede være på plads 1. januar 2017 og er krævet, hvis der er mere end én godkendt revisor tilknyttet en revisionsvirksomhed.

Hvidvasklovens ordning skulle være på plads 26. juni 2017 og kræves, hvis der er mere end fem ansatte i virksomheden.

I den sammenhæng præciserer ministersvaret, hvorledes antallet af ansatte opgøres:

 • Interessenter medtælles ikke, idet de ikke har status som ”ansatte”.
 • En medarbejdende ægtefælle medtælles kun, når vedkommende er ansat i virksomheden.
 • Alle ansatte medregnes uanset funktion, og uanset om de er deltids- eller fuldtidsansatte.
 • Antal ansatte opgøres pr. virksomhed, hvilket eksempelvis er relevant, når en indehaver ejer mere end én virksomhed. Hertil finder kravet ikke anvendelse på netværksbasis.
 • Bestyrelsesmedlemmer er ikke ”ansatte”, ligesom ansatte hos leverandører, eksempelvis et rengøringsselskab, ikke medregnes.

Se ministersvaret her

Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag
  4193 3149
 • Liselotte Eftekhar Bang

  Chefkonsulent - cand.jur.

  3369 1045
  4193 3145