Forretningsmuligheder når assistanceerklæringer ”vinder”. Fra undersøgelsen af de lidt under 700.000 årlige erklæringer

Faglig nyhedI CBS’ og FSR - danske revisorers erklæringsundersøgelse fremgår det, at assistanceerklæringer har opnået stor udbredelse. Data om denne udvikling og risiciene ved ubegrundede valg af ydelsen præsenteredes i to tidligere nyheder. I denne nyhed er temaet den godkendte revisors styrke som den ”kompetente og ansvarlige regnskabsbygger”, når assistance vælges med en god begrundelse.

Om revisorRevision

De tidligere nyheder har givet anledning til reaktioner fra medlemmerne, som vi er taknemmelige for. Og som også har givet anledning til at tænke videre og se sagen fra andre sider.

Den tidligere nyhed belyste risiciene og pegede særligt på en mere afvejet kvalitetskontrol som instrumentet til at reducere omfanget af de uhensigtsmæssige valg af assistance. Herunder blev det fremhævet, at kvalitetskontrollen bør lægge større vægt på sit forebyggende og nedprioritere sit sanktionerende formål. Nogle medlemmer påpegede, at FSR – danske revisorer skulle arbejde for en sådan kvalitetskontrol, der ville blive opfattet som mere rimelig. Det er vi enige i, og det gør vi allerede; det er selvfølgelig kedeligt, at ikke alle medlemmer er opmærksomme herpå, og at nogle måske ligefrem har den modsatte opfattelse. Så vi må oplyse, oplyse og så igen.

Hertil påpegedes det i den tidligere nyhed om risiciene, ”at en assistanceopgave selvfølgelig er et godt valg i situationer, hvor klienten er tjent med erklæringen uden sikkerhed, og valget således foretages for at reducere omkostningerne som følge af de mindre dokumentationskrav, der stilles til revisor”.

Et medlem fremhævede revisor som den ”kompetente gode regnskabsbygger”. Medlemmet opdelte klienter, der valgte assistance, i tre kategorier efter deres motiver:

Dem, der gerne vil spare og ikke ser revision/review som en værdi
Disse klienter vil gerne have et retvisende regnskab; men de mener ikke, at der er grund til at betale mere end højst nødvendigt. Erklæringen i sig selv har ikke værdi for dem. Denne gruppe, der vil øges i de kommende år, er ikke folk, som vil sjuske og fuske.
Over for dem kan revisor markedsføres som den gode regnskabsbygger, der kan analysere tallene hurtigt og finde eventuelle fejl, før andre (SKAT og banken) gør det. Værdien for klienten er et korrekt regnskab og den medfølgende tryghed.

Dem, der fejlagtigt tror, at fravalg af revision betyder, at der ikke skal indsendes et regnskab
Nogle klienter tror, at fravalg af revision betyder, at man ikke skal indsende regnskab. Når misforståelsen går op for dem, mener de, at regnskabet kan "skrues sammen" meget hurtigt. Også denne gruppe klienter vil øges de kommende år, bl.a. med IVS-selskaber.
Over for den type klienter kan revisor markedsføre sig med at tage sig af det hele: Revisor opstiller og indberetter det lovpligtige regnskab og udarbejder skattebilag og selvangivelse.
Den type klienter tror typisk, at revisor er meget dyr. Dette er ikke tilfældet for et lille assistanceregnskab med en tilhørende selvangivelse.

Klienter, der vil sjuske og fuske
Dem kan revisor i sagens natur ikke tale til, og de må overlades til andre. Revisorer skal ikke konkurrere med rådgivere, som vil lave noget skidt.

Ovennævnte opdeling og analyse er tankevækkende. I modsætning til andre på markedet har godkendte revisorer en anerkendt uddannelse, arbejder efter generelt accepterede standarder og etiske principper og er ansvarlige for resultatet af deres arbejde efter professionelle normer.

Er der medlemmer, der har gode ideer til, hvad vi kunne bidrage med i Fagligt Center, hører vi gerne fra jer på lkr@fsr.dk.

Analyse af revisorerklæringer