Hvor vælges assistance og af hvem? Fra undersøgelsen af de lidt under 700.000 årlige erklæringer

Faglig nyhedI en tidligere nyhed afledt af CBS’ og FSR – danske revisorers erklæringsundersøgelse redegjordes der for, at der er en meget markant bevægelse i retning af at afgive erklæringer uden sikkerhed i form af assistance med opstilling på de områder, hvor det er muligt. Dette ser ud til at være særligt udtalt for registrerede revisorer og i mindre revisionsvirksomheder.

Om revisorRevision

Såfremt revisorerne har betydelig indflydelse på klienternes valg af erklæringstype, så kan valg af erklæringstype også være påvirket af særlige revisorkarakteristika. Dette, bekræfter undersøgelsen, faktisk er tilfældet.

Det fremgår, at registrerede revisorer har markant højere andele ved assistance og tilsvarende lavere andele ved erklæringer med sikkerhed i både regnskabsklasse A og regnskabsklasse klasse B (små), jf. eksemplerne i nedenstående figur.

Andel af regnskabserklæringer fordelt på revisortype, erklæringstype og regnskabsklasse – eksempler på markante forskelle
Tilsvarende fremgår det af undersøgelsen, at markant færre registrerede revisorer afgiver erklæringer med sikkerhed om skattemæssige opgørelser.

Lignende resultater fremgår af undersøgelsen efter størrelse af revisionsvirksomhed. De små revisionsvirksomheder har større præference for assistance og mindre for erklæringsopgaver med sikkerhed.

I undersøgelsen blev der også spurgt om, hvorvidt revisorerne anbefalede deres klienter assistance-ydelsen, når valgmuligheden forelå, og om de specifikt bad klienter om at vælge assistanceydelsen ved skattemæssige opgørelser. Generelt lå revisorerne højt på disse spørgsmål. Det høje niveau peger på, at revisor spiller en aktiv rolle for klienters valg af revisorydelse.

Begge revisortyper ligger meget højt ved anbefalingen om skattemæssige erklæringer. Dette gælder lidt mindre udtalt i andre situationer, hvor assistance med opstilling er et muligt valg. Her ligger de registrerede revisorer og små revisionsvirksomheder markant højest.

Sat på spidsen, så indikerer resultaterne, at revisor reelt ofte spiller en stor rolle for klientens valg af revisorydelse, drevet af at undgå kvalitetskontrollen. Dette ser i særlig grad ud til at gælde for registrerede revisorer og i små revisionsvirksomheder.

I næste faglige nyhed vil dette blive diskuteret nærmere.

Analyse af revisorerklæringer