Husk indberetning af revisorerklæring ved dagligvarebutikkers åbningstider på helligdage

Faglig nyhedDagligvarebutikker skal indberette særlig revisorerklæring senest den 1. april, såfremt butikkerne holder åbent på helligdage.

Om revisor

Hvis en dagligvarebutik skal have mulighed for at holde åbent på helligdage m.v. kræver det, at revisoren på forhånd har udfyldt en erklæring herom på virk.dk.

Den elektroniske revisorerklæring kan findes her.

 

Mindre dagligvarebutikker med en omsætning på under 33,7 mio. kroner, inklusiv moms og punktafgifter, har mulighed for at holde åbent alle årets dage uden begrænsning, såfremt revisoren har indberettet den omtalte revisorerklæring til Erhvervsstyrelsen. Erklæringen skal være indsendt senest 3 måneder efter seneste regnskabsperiodes udløb. Det betyder, at dagligvarebutikker, der ikke omsætter for mere end 33,7 mio. kr. årligt, og som har kalenderåret som regnskabsår, skal have indsendt en revisorerklæring inden den 1. april 2016, såfremt de ønsker at gøre brug af muligheden for helligdagsåbent.

Dagligvarebutikker med en omsætning på mindre end 14,5 mio. kroner, inklusiv moms og punktafgifter, skal ikke indsende revisorerklæringen. Dog skal disse butikker til enhver tid kunne dokumentere, at omsætningen er under 14,5 mio. kroner.

 

Følgende dage er helligdage:

 • Nytårsdag
 • Skærtorsdag
 • Langfredag
 • 1. påskedag
 • 2. påskedag
 • St. Bededag
 • Kr. Himmelfartsdag
 • 1. pinsedag
 • 2. pinsedag
 • 1. juledag
 • 2. juledag

 

Endvidere gælder restriktionerne for åbningstider også på følgende dage:

 • Grundlovsdag
 • Juleaftensdag
 • Nytårsaftensdag efter kl. 15 

 

Opgørelse af omsætning

Undtaget fra reglerne om åbningstider på helligdage m.v. er salg af følgende varer:

 • Brændsel
 • Motorkøretøjer, traktorer, landbrugs- og entreprenørmaskiner, skibe og luftfartøjer samt brændstof og tilbehør hertil.
 • Lystbåde og tilbehør hertil, campingvogne, telte og andet lejrudstyr.
 • Planter, blomster, kranse og tilbehør hertil samt havebrugsvarer.
 • Husdyr.
 • Løsøre, der afhændes ved tvangsauktion eller er indleveret fra et bo og afhændes ved frivillig offentlig auktion.
 • Brugte genstande, der sælges fra en butik, hvis indehaver har bevilling til handel med brugte genstande.
 • Brød, mejeriprodukter og aviser.

Dagligvarebutikker, som sælger ovenstående, kan fratrække disse varegrupper, når omsætningen skal opgøres med henblik på at vurdere, om butikken kan gøre brug af reglen for mindre dagligvarebutikker med en omsætning under 33,7 mio. kroner. Endvidere kan også tjenesteydelser fratrækkes, herunder bl.a. billetsalg og lotto.

 

Læs mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her.