”Vi skal skrive uforståeligt” – fra undersøgelsen af de lidt under 700.000 årlige erklæringer

Faglig nyhedI CBS’s og FSR - danske revisorers erklæringsundersøgelse fremgår det af mange kommentarer, at revisorerne opfatter erklæringer som dårligt udformede. Mange revisorer er derfor bekymrede for forståeligheden og dermed værdien af revisorerklæringer. Standarderne og lovgivningen opfattes som en ”spændetrøje”. FSR – danske revisorer er som bekendt medlem af IFAC, og hertil er Danmark medlemsstat i EU, så hvad kan der gøres?

Om revisorRevision

Diagnosen
I erklæringsundersøgelsen kunne revisorerne afgive åbne kommentarer, hvilket mange benyttede sig af. Et af de hyppigste forhold var en kritik af erklæringers udformning.

En del af denne kritik retter sig imod, at erklæringer angiveligt er uforståelige for modtagerne. Et par af de mange eksempler:

  • ”Det vigtigste budskab er sådan set, at brugerne ikke forstår, hvad der står i erklæringerne, og hvad revisors arbejde faktisk består af. Det vil sige, at man bruger ressourcer på at forfine erklæringer og grader af sikkerheder; men brugerne betragter fortsat revisors arbejde, som om alt er på plads. Det vil sige, at den forventningskløft, der var i 00’erne …, bare bliver større og større”.
  • ”Det er ”dejligt”, at alting laves om hele tiden, så vi kan beskæftige os med meningsfyldt arbejde. Erklæringerne er efterhånden blevet komplet uforståelige for klienterne”.  

Andre respondenter beklager erklæringernes omfang og formalisme, eksempelvis således:

  • ”Erklæringerne er efterhånden blevet for omfattende og formalistiske”.
  • ”Endelig er erklæringerne blevet for lange og intetsigende med det resultat, at der ikke er nogle af brugerne, der læser, hvad der står i erklæringerne. Eksempelvis har jeg været ude for, at der er indsendt modificerede påtegninger til offentlige myndigheder, hvor der ikke reageres på forbehold/supplerende oplysninger; men vi får erklæringer retur, hvis der ikke er skrevet med blåt, eller scannet underskrift”.

Endelig sætter nogle respondenter Revisortilsyn, regering og/eller FSR - danske revisorer på anklagebænken vedrørende udviklingen. Eksempler blandt disse er:

  • ”Branchen er efterhånden ødelagt for mindre revisionsvirksomheder. Revisortilsynet og FSR knalder de små revisionsvirksomheder, fordi de ikke kan overskue de store. Så kan de slå sig for brystet, når de har knaldet en lille revisor for småfejl, og råbe ud offentligt: ”Se, vi har jo orden i eget hus”. Det er lige til at brække sig over”.
  • ”Årsagen til, at vi ikke er endt som Grækenland med snyd, korruption, sort arbejde og deraf manglende skattegrundlag, håbløse statistiske oplysninger om landets tilstand og virksomhedernes tilstand, skyldes i høj grad, at vi har en 100 årig tradition for god og fornuftig kontrol med virksomheder og offentlige institutioner udført af uafhængige revisorer med en grad af sikkerhed. Desværre har de seneste 13 års regeringer i Danmark ihærdigt forsøgt at ødelægge både revisors produkter og revisors adgang til at udføre dette arbejde, så på sigt ender vi nok som Grækenland”.
  • ”Der er ingen tvivl om, hvad vej udviklingen går i det smålige, nidkære, styrende og overkontrollerede danske samfund, hvor myndighedernes mistillid regerer… De små praktiserende revisorer overlever ikke revisionsmæssigt på de nuværende betingelser”.  

Hvad kan der gøres?
Grundlæggende lægges rammerne for de fleste forhold om revisorer og herunder deres erklæringer internationalt. FSR – danske revisorer er medlem af IFAC, og Danmark er medlemsstat i EU.

Siden de daværende to revisorforeningers beslutning i 2001 om, at de internationale standarder skulle erstatte de danske revisionsvejledninger, har påvirkningsmuligheden af blandt andet erklæringers udformninger i det væsentlige været via IAASB/IFAC.

I EU bliver ISA efter den vedtagne forordning om revision af offentligt betydningsfulde virksomheder og det ajourførte 8. direktiv om al lovpligtig revision lovgrundlaget for revision fremover. Når og i det omfang, EU-Kommissionen godkender disse standarder efter en særlig godkendelsesprocedure.

Det korte af det lange: Indflydelse på erklæringers udformning sker i hovedsagen via internationale fora. Det er her, revisorforeninger, revisionsfirmaer og revisorer kan påvirke de beslutninger, der lægger rammerne for blandt andet erklæringers udformning og herunder deres forståelighed.

Hertil kan revisorforeninger, revisionsfirmaer og revisorer kommunikere, forklare og oplyse. Igen og igen, og selv om det er svært.

I Fagligt Center modtager vi gerne konstruktive forslag til, hvorledes vi kan bidrage til at løse den kommunikationsopgave.

Analyse af revisorerklæringer