Høring vedrørende vejledning om bek. om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer (H109-09)

HøringssvarDen nye revisorlov har gjort efteruddannelse lovpligtigt.

Efter den nye revisorlov er efteruddannelse nu blevet et egentligt lovkrav. De nærmere regler er udstedt i bekendtgørelsesform, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udarbejdet et udkast til vejledning til. FSR har haft udkastet i høring, og vi har i vores høringssvar særligt peget på behovet for klarhed over, hvilke områder revisor skal efteruddanne sig indenfor.

Læs hele FSR's høringssvar her