Brexits betydning for revisorer og virksomhedernes rapportering

Faglig nyhedHvordan påvirker Brexit revisors arbejde og virksomhedernes årsrapport? Disse overvejelser er som udgangspunkt relevante ved revision af alle virksomheder med aktivitet i eller fra Storbritannien.

RevisionRegnskab

FSR – danske revisorer har ved flere lejligheder informeret om Brexit og påvirkning på revisors arbejde og virksomhedernes årsrapport. Vi bringer denne nyhed som følge af, at blandt andet engelske FRC og ICAEW har publiceret en række meddelelser til revisorer og virksomheder om emnet.

I øjeblikket er der stor usikkerhed om de praktiske betingelser for Brexit og om de overgangsbestemmelser, der følger med. Følgende overvejelser og revisionsmæssige risici er som udgangspunkt relevante ved revision af alle virksomheder med aktivitet i eller fra Storbritannien og gælder derfor både store og mindre danske virksomheder.

Den 21. februar 2019 publicerede FRC i England derfor en række meddelelser om påvirkningen af en ’no-deal’ Brexit. Heri beskrives vigtige emner (relevant for både engelske og ikke-engelske revisorer) om blandt andet virksomhedernes rapportering, og hvordan udenlandske selskaber med engelske datterselskaber bliver påvirket. FRC’s meddelelser kan findes på følgende link – the impact of EU Exit.

For virksomheder, som påvirkes af Brexit, kan det være relevant at kommunikere i årsrapporten om Brexits indvirkning på den nuværende eller fremtidige finansielle situation. På arrangementet ’Årsrapportprisen 2018’ blev blandt andet Arla fremhævet for at forholde sig godt til risici, herunder Brexit.

For revisorer er det væsentligt at have indblik i (1) de risici, som Brexit medfører for virksomhederne, der skal revideres, samt (2) de handlinger, som ledelsen planlægger eller har truffet beslutning om for at imødegå disse risici. Risiciene kan eksempelvis vedrøre leverancer (og mangel på samme), tab af kunder og markeder, potentielle nye tariffer og afgifter, varebeholdninger, tabsgivende aftaler, forventede pengestrømme og nedskrivningstest, samt (i ekstreme tilfælde) going concern-forudsætningen.

Revisorerne skal under revisionen af disse virksomheder udvise professionel skepsis og overveje indvirkningen på revisionen, på efterfølgende begivenheder og sammenfattende den mulige indvirkning på revisors erklæring.

UK ICAEW’s (revisorforening i England) Brexit hjemmeside indeholder en række publikationer om emnet.