Udlevering af revisionsarbejdspapirer til PCAOB

Faglig nyhedEU Commissioner McCreevy oplyser i et brev til den amerikanske revisortilsynsmyndighed, Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), at udlevering af revisionsdokumentation fra et revisionsfirma i EU til PCAOB med henvisning til Artikel 47 i EU's Revisionsdirektiv er forbudt. Af brevet til PCAOB fremgår endvidere, at tilsynsmyndighederne i EU ikke accepterer inspektioner fra PCAOB.

EU Commissioner McCreevy oplyser i et brev til den amerikanske revisortilsynsmyndighed, Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), at udlevereing af revisionsdokumentation fra et revisionsfirma i EU til PCAOB med henvisning til Artikel 47 i EU's Revisionsdirektiv er forbudt.

Det er efter direktivet og den danske revisorlov en forudsætning for at kunne samarbejde med PCAOB, at EU-Kommissionen i henhold til 8. direktivs artikel 47(3), jf. § 48, har fundet PCAOB tilstrækkelig og truffet beslutning herom.

Direktivets artikel 47 indeholder bestemmelserne om samarbejde med kompetente myndigheder i tredjelande, og dermed PCAOB. I henhold til artikel 47(1)(c) er det bl.a. en forudsætning for at kunne samarbejde med en udenlandsk myndighed, at EU-Kommissionen har truffet en beslutning om tilstrækkelighed vedrørende den pågældende myndighed, jf. direktivets artikel 47(3).

EU-Kommissionen har endnu ikke truffet en sådan beslutning, da de amerikanske regler ikke pt. opfylder betingelserne i direktivet for at kunne blive omfattet af en beslutning.