EU-Kommissionen udsender henstilling om kvalitetssikring

Faglig nyhedEU-Kommissionen har udsendt en henstilling om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer, der reviderer virksomheder af interesse for offentligheden. Henstillingen, som er...

EU-Kommissionen har udsendt en henstilling om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer, der reviderer virksomheder af interesse for offentligheden.

Henstillingen, som er dateret 6. maj 2008, er udsendt via EU-Tidende den 7. maj 2008.

Det fremgår bl.a., at de personer, der skal gennemføre kvalitetskontroller i de pågældende revisionsfirmaer, benævnes inspektører. Der er en definition af "inspektører" og "eksperter" i afsnit 3, litra b og d.

Hvis en offentlig kontrolmyndighed mener, at det er nødvendigt med særlig sagkundskab, bør inspektørerne bistås af eksperter, jf. afsnit 15.

Det fremgår desuden af præamblen, afsnit 8, at et offentligt tilsynssystem kan få vanskeligt ved at rekruttere et tilstrækkeligt antal inspektører. Der bør derfor være mulighed for, at eksperter under visse omstændigheder også deltager i kontrol på stedet.

 RecommendationQualAssu.pdf (49 K)