Er dine kunder klar til Brexit?

Faglig nyhedDen britiske tilsynsmyndighed på revisorområdet (FRC) er den 16. september udkommet med et sammendrag af mange af de anbefalinger, som de britiske myndigheder i de seneste mange måneder har publiceret om brexit over for de britiske virksomheder.

InternationaltOm revisorRegnskabRevision

Sammendraget er relevant for alle virksomheder, som har aktivitet i eller med Storbritannien. Derfor er det relevant at bringe som oplysning til FSR – danske revisorers medlemmer, som har dialog med disse virksomheder.

Flere af anbefalingerne i sammendraget er formegentlig velkendte, men de er alligevel relevante at medtage, da langt fra alle danske virksomheder, deres kunder, leverandører eller medarbejdere er tilstrækkeligt velforberedte på Brexit.

Idet der er tale om et ufuldstændigt sammendrag, som er baseret på subjektive vurderinger, er det relevant at besøge følgende website – ”Get ready for Brexit: check what you need to do” – for at få en fuldstændig vurdering af de forberedelser, virksomheder og deres kunder, leverandører og medarbejdere bør gøre sig.

Tag dialog med dine kunder nu og forbliv en værdifuld rådgiver!

Find også de danske myndigheders Brexit-tjekliste her – ”Er din virksomhed klar til Brexit?” 

Storbritannien bliver et tredjeland i tilfælde af en ”no-deal Brexit”
I tilfælde af en ”no-deal Brexit” er Storbritannien ikke længere et EØS-land og betragtes derfor som værende et tredjeland.

Læs mere om emnet her – ”Providing services to any country in the EU, Iceland, Liechtenstein, Norway or Switzerland after Brexit

Og læs mere specifikt for Danmark vs. Storbritannien her – ”Denmark: providing services after Brexit

Vær opmærksom på, at det også omfatter dataoverførsler og hele GDPR-området mellem Danmark og Storbritannien.

Skal jeres ansatte EU-medarbejdere i Storbritannien ansøge om et ’EU Settlement Scheme’?
De britiske myndigheder ønsker, at EU-borgere, som er bosat i Storbritannien før 31. oktober, forbliver og arbejder i Storbritannien efter Brexit.

EU-borgere kan indtil 31. december 2020 ansøge om et ’EU Settlement Scheme’, hvilket er relevant, hvis Storbritannien forlader EU uden aftale (”no-deal Brexit”). Læs mere om emnet her – ”Stay in the UK after it leaves the EU ('settled status'): step by step

Relevante overvejelser for kunder og leverandører
Vær sikker på, at dine kunder har gennemtænkt og sikret, at der er styr på som minimum de mest kritiske dele af deres supply chain.

Har du haft en aktiv dialog med dine kunder herom? Læs mere her – ”Find Brexit guidance for your business”  

Hvis dine kunder er lokalt repræsenteret i Storbritannien, kan de indgå i netværk via The Champer of Commerce Network – læs mere her. Myndighederne har også arrangeret lokale ”Get ready for Brexit – business readiness events”, som dine kunder kan deltage i (NB! Events finder sted ultimo september og primo oktober).

Rapportering i årsrapporten
Hvor virksomhederne påvirkes væsentligt af Brexit, må det forventes, at ledelsesberetningen omtaler disse forhold – risici og handlinger – det være sig eksempelvis forretningsmæssige og organisatoriske forhold eller værdiansættelse af aktiver og forpligtelser i balancen. De mange usikkerheder om Brexit, som er gældende i dag, kan også være relevante, når virksomhederne senere aflægger årsrapporter, og det bør derfor afspejles i eksempelvis ledelsesberetningen, således at der tages hensyn til regnskabsbrugernes informationsbehov i rapporteringen.

--

FSR – danske revisorer har over de seneste mange måneder bragt flere Brexit-relevante nyheder for medlemmerne. Her er især følgende relevant at fremhæve.

Revisionsmæssige overvejelser vedrørende Brexit
For revisorer er det væsentligt at have indblik i (1) de risici, som Brexit medfører for virksomhederne, der skal revideres, samt (2) de handlinger, som ledelsen planlægger eller har truffet beslutning om for at imødegå disse risici. Risiciene kan eksempelvis vedrøre leverancer (og mangel på samme), tab af kunder og markeder, potentielle nye tariffer og afgifter, varebeholdninger, tabsgivende aftaler, forventede pengestrømme og nedskrivningstest, samt (i ekstreme tilfælde) going concern-forudsætningen.

Revisorerne skal ved revision af disse virksomheder udvise professionel skepsis og overveje indvirkningen på revisionen, på efterfølgende begivenheder og sammenfattende den mulige indvirkning på revisors erklæring.

--

Herunder findes link til nogle af FSR – danske revisorers Brexit-relevante nyheder:

  • Marts 2019: Brexit – gode hjælpeværktøjer til din virksomhed og dialogen med dine kunder. Det er endnu uvist, hvad rammerne for det fremtidige samarbejde mellem EU og Storbritannien kommer til at være. I denne sammenhæng har Erhvervsministeriet samt en række andre ministerier lanceret et online værktøj, som du kan bruge i din forberedelse på Brexit.

  • Februar 2019: Brexits betydning for revisorer og virksomhedernes rapportering. Storbritannien forventes at forlade EU den 29. marts 2019. Læs mere om, hvordan dette påvirker revisors arbejde og virksomhedernes årsrapport. Disse overvejelser er som udgangspunkt relevante ved revision af alle virksomheder med aktivitet i eller fra Storbritannien.

  • September 2018: Hvad betyder Brexit for revisorbranchen? Brexit vil have nogle negative konsekvenser for revision på tværs af UK og EU’s resterende 27 medlemsstater (EU 27) – læs hvilke, og hvordan de kan afhjælpes. 

Kontakt

  • Thomas Krath Jørgensen

    Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor

    4193 3148