Notat om EU-Kommissionens henstilling om revisoransvar

Faglig nyhedEU-Kommissionen har den 6. juni 2008 udsendt en henstilling (”Recommendation”) til medlemsstaterne om indførelse af en begrænsning i revisors erstatningsretlige ansvar.

EU-Kommissionen har den 6. juni 2008 udsendt en henstilling (”Recommendation”) til medlemsstaterne om indførelse af en begrænsning i revisors erstatningsretlige ansvar. Den europæiske revisororganisation FEE har som opfølgning herpå udsendt en pressemeddelelse af 10. juni 2008, hvori FEE opfordrer alle medlemsstater til at følge op på henstillingen om at begrænse revisors erstatningsretlige ansvar.

Læs mere i vedhæftede notat. Desuden er FEEs pressemeddelelse og EU-Kommissionens henstilling vedhæftet.

 

Recommendation on Auditors Liability.pdf (37 K )

Recommendation_da.pdf (20 K )

Notat revisoransvar hjs.doc (34 K )