Plancher fra konference om revisors erstatningsansvar 23. juni 2011

Faglig nyhedDansk Erhverv har i samarbejde med FSR - danske revisorer afholdt en konference om revisors erstatningsretlige ansvar og mulighederne for at begrænse ansvaret. Plancherne fra de fem hovedtalere kan downloades.

Om revisor
Dansk Erhverv var i samarbejde med FSR - danske revisorer værter for en halvdags-konference om revisors erstatningsretlige ansvar og mulighederne for at begrænse ansvaret. Konferencen fandt sted på Børsen i København den 23. juni 2011. Plancherne fra de fem hovedtalere kan downloades nedenfor. Flere af indlægsholderne påpegede, at en overgrænse for revisors erstatningsretlige ansvar er velkomment og kan imødegå den uklarhed og uvished, som risici for "mega-claims" afstedkommer. 

Efter de fem indlæg var der paneldebat, hvor foredragsholderne og to folketingsmedlemmer, Jens Chr. Lund (S) og Marion Pedersen (V), deltog. Der var stor velvelje fra deltagerne i konferencen - også fra folketingsmedlemmerne - over for, at der bør ses på de forslag til løsninger, som blev lagt frem, herunder at der bør ske en implementering af EU-henstillingen om begrænsninger af revisors civilretlige ansvar fra 2008 i dansk lov.

Advokat Søren Halling-Overgaard

Professor Lars Bo Langsted 

Statsautoriseret revisor John van der Weerd 

Statsautoriseret revisor Peter Gath

Advokat Niels Vase