Revisorers arbejdspapirer må godt videregives: Europa-Kommissionen giver grønt lys for samarbejdet mellem medlemslandene og Canada, Japan og Schweiz!

EU Kommissionen har udsendt en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at medlemsstaternes revisortilsyn har fået grønt lys for at udveksle arbejdspapirer med myndighederne i Canada, Japan og Schweiz. Disse tre lande lever op til Kommissionens krav til gensidig udveksling af arbejdspapirer, herunder krav om fortrolighed i relation til de udvekslede papirer.

Kommissionens pressemeddelelse er vedhæftet.

Se Kommissionens beslutning her:

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/relations/index_en.htm

Ved spørgsmål hertil, kan underdirektør Judith Skou (jis@fsr.dk) eller statsautoriseret revisor Lisbeth Kjersgaard (lik@fsr.dk) kontaktes.
 


 

Filer til download
 Revisorers arbejdspapirer må godt videregives.pdf (13 K )