Udlevering af arbejdspapirer til og fra USA og Australien

Faglig nyhedEU har besluttet, at revisionsarbejdspapirer og andre dokumenter kan overføres til tilsynsmyndigheder i USA og Australien. Dokumenterne kan overføres med henblik på offentligt tilsyn, ekstern kvalitetssikring eller undersøgelser af revisorer og revisionsfirmaer.

Om revisor

Revisors arbejdspapirer er omfattet af revisors tavshedspligt. Ligeledes har offentlige tilsynsmyndigheder - dvs. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen - tavshedspligt om de oplysninger, som de får kendskab til gennem tilsynsvirksomheden.

Oplysninger og dokumenter kan dog udleveres til bl.a. Revisortilsynet, andre offentlige myndigheder samt tilsynsmyndigheder for revisorer i andre EU-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med.

For at kunne udlevere oplysninger til tilsynsmyndigheder i andre lande er der en række krav, som EU kræver opfyldt i disse lande.

EU har senest indgået aftaler om udveksling af revisors arbejdspapirer mv. med tilsynsmyndigheder i USA og Australien.

EU har i afgørelse af 1. september 2010 vedtaget, at nedenstående myndigheder anses for tilstrækkelige i henhold til artikel 47, stk. 1, i revisordirektivet (direktiv 2006/43/EF), vedrørende udlevering af revisionsarbejdspapirer:

The Australian Securities and Investments Commission
The Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America (PCAOB)
The Securities and Exchange Commission of the United States of America (SEC)

Der er tale om en midlertidig aftale med USA gældende indtil 31. juli 2013. Dette skyldes, at PCAOB gerne vil evaluere EU-landenes revisortilsynssystemer yderligere, inden USA træffer endelig beslutning om tillid til det system, som gælder i EU-landene.

Arbejdspapirerne må kun udleveres enten efter forudgående tilladelse fra den kompetente myndighed i den berørte medlemsstat (dvs. en tilladelse indhentet fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) eller af den kompetente myndighed selv. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har indledt forhandlinger med PCAOB om vilkår for udlevering af dokumenter.

Komissionens afgørelse
http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/relations/index_en.htm