Integrity in Professional Ethics

Faglig nyhedIntegrity in Professional Ethics

Den europæiske revisororganisation FEE udsendte i september 209 et diskussionsoplæg om integrity in Professional Ethics.

Diskussionsoplægget indeholder en omtale af og forklaringer på begrebet integritet der er en af de fundamentale principper i den internationale etikkodeks for revisorer "Code of Ethics for Professional Accountants".

Diskussionsoplægget for FEE samt FSR's høringssvar januar 2010 er vedhæftet nedenfor:

Diskussionsoplæg

Brev