FEE Discussion Paper, The Functioning of Audit Committees

Faglig nyhedPublikationen indeholder en række anbefalinger, der har som formål at forbedre revisionsudvalgenes effektivitet. Frist for kommentarer 28. september 2012

Om revisor

FEE's anbefalinger er baseret på en analyse af de erfaringer, de enkelte EU lande har haft i relation til anvendelse af revisionsudvalg, herunder betydningen af de i 2006 gennemførte ændringerne til revisionsdirektivet, i hvilken forbindelse det for visse større virksomheder blev obligatorisk at etablere revisionsudvalg.

I nogle europæiske lande er revisionsudvalg således en relativ ny og ukendt funktion, mens andre lande har flere års erfaringer med sådanne udvalg, som har været etableret enten som følge af national lovgivning eller på frivillig basis.

FEE's anbefalinger til en forøget effektivitet af revisionsudvalgene skal ses i lyset af EC seneste forslag i relation til revision af årsregnskaber for virksomheder af særlig betydning for offentligheden.

Resultatet af FEE's analyse og de anbefalinger, FEE på dette grundlag opstiller, er offentliggjort som et "Discussion Paper", som der er mulighed for at kommentere frem til 28. september 2012.

FEE Discussion Paper