Mere simple revisionsstandarder til revision af små virksomheder

Faglig nyhedDet er et af de emner, som den internationale standardsætter på revisionsområdet IAASB har på deres arbejdsplan for 2019 sammen med andre spændende emner, som f.eks. nye regler for revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyring. Læs mere herom nedenfor.

SMVKvalitetInternationaltOm revisorRevision

IAASB - den internationale standardsætter på revisionsområdet - har netop udsendt deres arbejdsplan for 2019. Planen indeholder mange spændende emner, og nogle af dem er ekstra relevante set med danske øjne.

For det første vil IAASB offentliggøre et diskussionspapir vedrørende udfordringer og problemer i forbindelse med revisioner af mindre komplekse virksomheder. FSR – danske revisorer har sammen med de andre nordiske revisorforeninger gennem flere år arbejdet på at skabe international bevågenhed for og opbakning til en ”byggeklodsmodel”, således at standarderne giver mulighed for fleksibilitet, når der er tale om revision af små og mindre virksomheder, samt at digitalisering og nye tillidsydelser indtænkes. IAASB vil også i forbindelse med diskussionspapiret holde en stor international konference om emnet.

De eksisterende revisionsstandarder er nemlig udfordret på, at de vedrører revision af alle størrelser virksomheder. Ofte begrundet med ”an audit is an audit” uanset den reviderede virksomheds størrelse. Men realiteten er, at revisionsstandarderne bliver mere og mere komplekse for at kunne ”omfavne” revision af de store virksomheder. Det betyder, at standarderne samtidig bliver mindre og mindre egnede til revision af mindre virksomheder. Spørgsmålet er derfor, om tilgangen med, at ”an audit is an audit”, er tidssvarende og om, hvordan standarderne kan ændres, så de også er egnet til revision af mindre virksomheder?

IAASB’s fokus på de små revisioner stemmer godt overens med FSR – danske revisorers nye strategi for 2019-21 ”Når troværdighed tæller”. Strategien har netop en særlig indsats for SMV-segmentet. Det handler om at være til stede med relevant information og stærke værktøjer, når behovet er der, at være tydelige i vores dialog og kommunikation og at arbejde for, at vores medlemmer er digitalt parate.

For det andet er et meget interessant og relevant emne i IAASB’s arbejdsplan arbejdet med nye kvalitetsstyringsstandarder. IAASB har i december 2018 vedtaget et udkast til sådanne nye standarder, og i første halvår af 2019 kommer de i høring for forventet endelig vedtagelse i begyndelsen af 2020 med ikrafttrædelse i 2021-22.

Formålet er at fremtidssikre kvalitetsstyringen, så den er tilpasset de stadig mere komplekse og hurtigt skiftende omgivelser, som revisorer og revisionsvirksomheder arbejder under, herunder den teknologiske udvikling og nye arbejds- og forretningsmodeller, eksempelvis offshoring og outsourcing. Kvalitetsstyringsstandarden ændres fra at være proces- og tjeklistefokuseret til at have stærkere fokus på ledelsens tilgang til kvalitetsstyring (system of quality management) og dermed også mere principbaseret.

Revisorbranchens troværdighed og omdømme er afhængig af, at kvaliteten er i orden og til stadighed forbedres. Derfor fremlægger foreningen også i marts måned en handlingsplan med konkrete forslag til, hvordan kvaliteten i branchen kan optimeres. I handlingsplanen indgår, at foreningen vil udarbejde vejledninger om indholdet og konsekvensen af IAASB’s nye kvalitetsstyringsstandarder, samt at foreningen vil hjælpe medlemmerne med implementeringen af de nye kvalitetsstyringsstandarder gennem faglig understøttelse, for eksempel ved hjælp af retningslinjer, anbefalinger, kurser og konkrete værktøjer.

Øvrige emner på IAASB’s arbejdsplan omhandler bl.a. revision af ISA 500 om revisionsbevis og arbejdet med udvidet rapportering om ikke-finansielle oplysninger.

Du kan finde IAASB’s arbejdsplan for 2019 her   

Du kan finde FSR – danske revisorers strategi for 2019-21 ”Når troværdighed tæller” inklusive den særlige indsats for SMV-segmentet her

 

 


Kontakt

  • Vibeke Sylvest

    Chefkonsulent, Cand.jur, MPA

    6070 8791

Faglig Hotline for medlemmer

Faglig Hotline er en gratis medlemsservice fra FSR – danske revisorer.
Alle personlige medlemmer af foreningen kan få op til 15 minutters sparring eller rådgivning indenfor revisorlovgivningens fagområder, dvs. regnskab, revision, kvalitetssikring- og kontrol, erklæringer, etik- og uafhængighed samt visse dele af selskabsretten.

Opgradér din rådgivning, din erhvervsservice eller din egen debitoropfølgning.

e-inkasso tilbyder gratis moduler og gode rabatter til FSR – danske revisorers medlemmer.

Læs mere her

Brug Revisorernes Hus som dit Pitstop i København.
        Læs mere her