IFAC publikation om udvikling af en forretningsplan for små og mellemstore virksomheder

Faglig nyhedIFAC har i maj 2006 udgivet en publikation, der skal fungere som guideline til at udvikle en forretningsplan, der både kan bruges til at opnå ekstern finansiering og også kan fungere som et styringsredskab, der giver...

IFAC har i maj 2006 udgivet en publikation, der skal fungere som guideline til at udvikle en forretningsplan, der både kan bruges til at opnå ekstern finansiering og også kan fungere som et styringsredskab, der giver mulighed for at videreudvikle virksomheden og holde den på sporet.

En god forretningsplan fungerer på 4 forskellige måder:

  1. En handlingsplan, der over de næste 12 måneder giver et organiseret og systematisk overblik.
  2. En køreplan, der over 2-3 år gør, at man kan holde fokus på målene, og som giver andre indsigt i visionen.
  3. Et redskab til at måle præstationen. Med planen er det muligt at sætte realistiske mål og løbende evaluere, om performance er tilstrækkelig til, at målene realiseres.
  4. Et markedsføringsværktøj, der bl.a. kan bruges til at opnå ekstern finansiering.

Planen skal løbende reevalueres, således at den løbende er et brugbart instrument, der følger virksomhedens udvikling.

Ud over en gennemgang af udarbejdelsen af en virksomhedsplan og fordelene herved, er der også en tjekliste, der punktvis gennemgår, hvad planen bør indeholde.

Til sidst i publikationens appendix II er vedlagt et eksempel på en forretningsplan, der kan danne grundlag for en individuel plan. Publikationen kan downloades via nedenstående link.

 

Business_Planning_Guide.pdf (890 K )