Nyt fra IFAC September 2009

Faglig nyhedNyhedsbrevet er en opsummering af IFAC’s seneste initiativer og udgivelser. Endvidere er der et indlæg fra IFAC's præsident, der med henvisning til det netop afholdte G20 møde i London....

Nyhedsbrevet er en opsummering af IFAC’s seneste initiativer og udgivelser. Endvidere er der et indlæg fra IFAC's præsident, der med henvisning til det netop afholdte G20 møde i London, understreger vigtigheden af, at professionen taler med en stemme om de væsentlige forhold, der kan opnås enighed om, og dermed  med større autoritet kan arbejde i offentlighedens interesse.

Følgende af IFAC’s seneste initiativer/udgivelser skal fremhæves:

Clarity projektet: IAASB er i gang med at udarbejde undervisningsmateriale, der kan bidrage til en gnidningsløs implementering af de nye revisionsstandarder. De første moduler, der er udsendt primo oktober 2009, omhandler:

 • Tilknyttede parter
 • Regnskabsmæssige skøn, herunder dagsværdier.
 • Kommunikation med den øverste ledelse.

Der vil  blive udsendt et særligt modul, der specielt retter sig mod anvendelsen af de nye standarder ved revisioner af mindre og mellemstore virksomheder.

Modulerne kan downloades fra IAASBS Clarity Center.

Governance Risk og Internal Control: PAIB (Professional Accountants in Business) har igangsat følgende 2 projekter vedrørende Governance, Risiko og Intern kontrol:

 • Sammenkædning af PAIB's vejledning “Good Practice Guidance (IGPG) principles” med OECD's “Principles of Corporate Governance”.(En opfølgning af IFAC's publikation af IGPG vedrørende "Evaluating and Improving Governance in Organizations.")
 • Udvikling af en ny vejledning ”Evaluating and Improving Internal Control in Organizations”, der kan give en praktisk vejledning med specielt fokus på de faldgruber, der ofte ses ved udvikling af interne kontroller, og hvordan man undgår disse.

IFAC Sustainability Framework:  IFAC's web- baserede værktøj, der kan bidrage til en integrering af bæredygtighed i virksomhedernes strategier og ledelse, er udbygget med en ny facilitet, der retter sig mod politikker for klimaændringer.

CPA Australien har udsendt første udkast til en vejledning ”Guide to Practice Management for Use by Small - and Medium-sized Practice ( PM Guide).

IASB, har udsendt en endelig version af International Financial Reporting Standards for Small and Medium- sized Entities.

IFAC og Financial Times Banker Magazine har undersøgt forholdet mellem små og mellemstore virksomheder og deres långivere. Formålet med undersøgelse er at få en bedre forståelse for:

 • Behovet hos de långivere der servicerer SMV'er.
 • De udfordringer SMV’erne stilles overfor, når de skal fremskaffe kapital.
 • Hvordan revisorerne bedst assisterer såvel långivere som SMV’er.

IESBA opfordrer til implementering af de opdaterede Code of Ethics for Professional Accountants. De opdaterede regler vil ved ikrafttrædelsen 1. januar 2011 medføre ændringer på bla. følgende områder:

 • Øgede krav til revisors uafhængighed ved revision af børsnoterede virksomheder.
 • Krav om "nedkølingsperiode" i visse situationer, hvor personer i et revisionsfirma får ansættelse i  en virksomhed af særlig interesse for offentligheden.
 • Udvidet krav til partner rotation.
 • Opstramning af visse bestemmelser vedrørende revisors mulighed for levering af andre ydelser end erklæringsydelser til revisionsklienter.
 • Krav om review, hvis honorarer fra en virksomhed af særlig offentlig interesse, i en periode på 2 år, overstiger 15 % af et revisionsfirmas samlede honorar indtægter.

Introduktions- og undervisningsmateriale. der kan hjælpe til implementeringen af de nye regler, findes på IFAC's hjemmeside.

Adgang til de nævnte udgivelser sker via http://www.ifac.org.

News Letter