Nyt fra IFAC Juni-Juli 2009

Faglig nyhedNyhedsbrevet indeholder en kort redegørelse for IFACs seneste initiativer og udgivelser.Endvidere er der et indlæg fra IFACs præsident om IFAC og den finansielle udvikling...

Nyhedsbrevet indeholder en kort redegørelse for  IFAC's seneste initiativer og udgivelser. Endvidere er der et indlæg fra IFAC's præsident om IFAC og den finansielle udvikling samt en omtale af ny projekter, der planlægges igangsat i International Acccounting Education Standards Board, m. fl..

Følgende intiativer/udgivelser skal fremhæves:

  • En opdateret Guide for anvendelse af ISA’er ved revision af mindre og mellemstore virksomheder er under udarbejdelse og forventes udsendt ultimo 2009.
  • Udgivelse af en Guide for kvalitetsstyring i små og mellem store revisionsfirmaer. Guiden har til formål at hjælpe mindre og mellemstore revisionsfirmaer med anvendelsen og forståelsen af ISQC 1 (RS 1, Kvalitetstyring i firmaer, som udfører revision og review af historiske finansielle oplysninger, andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede opgaver)
  • Opdatering af IFAC’s hjemmeside, hvor der specielt er fokus på små og mellemstore virksomheder og revisionsvirksomheders behov i forbindelse med den finansielle krise.
  • Opdatering af Code of Ethics. De nye regler træder i kraft 1. januar 2011. Ved opdateringen er der sket en stramning af kravene til revisors uafhængighed, samtidig er indholdet præsenteret i et mere præcist sprog og med større fokus på "Codens" krav til forskel fra vejledning og andet forklarende materiale.
  • Ajourføringen/omskrivningen af de internationale standarder for revision blev afsluttet i februar 2009. Samtlige standarder er medtaget i IFAC's 2009 Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control fra maj 2009.

Der er adgang til de nævnte udgivelser via http://www.ifac.org/Store.

 IFAC Newsletter 2009-07