Erhvervsstyrelsen indleder revisorundersøgelse omkring revision af NorthCapital Holding ApS

Faglig nyhedNorthCapital Holding ApS har været meget omtalt i Børsen i de seneste par uger. Nu har Erhvervsstyrelsen annonceret, at der er indledt en undersøgelse af revisionen af selskabets regnskab for det første regnskabsår i sammenhæng med, eller i forlængelse af, en regnskabsundersøgelse.

Om revisorKvalitet

Erhvervsstyrelsen annoncerede den 11. april, at det i sagen var vurderet, ”at der kan være en risiko for, at revisionen af årsregnskabet ikke er udført i overensstemmelse med reglerne herfor.”

Undersøgelsen ligger i forlængelse af, at Erhvervsstyrelsen den 4. januar 2018 iværksatte en undersøgelse af virksomhedens årsregnskab. Der foreligger dog ikke noget publiceret resultat af regnskabsundersøgelsen, eller nogen tilkendegivelse af, om den er afsluttet eller ej.


Selskabets regnskab for det første regnskabsår 2016-2017 kan ses via dette link.

 

Selskabet oplyser, at det er “a diversified North-European Investment Company with its main focus on the precious stones sector. NorthCapital ranges among Europe's largest investors in this field. The Company will in the years ahead continue to focus on this activity” – det vil sige, at selskabet oplyser af være et investeringsfirma med primært fokus på ædelsten. Andre investeringsaktiver (Other Investement Assets) figurerer således med 500.000 t.EURO i balancen, svarende til ca. 3,7 milliarder kroner.

Selskabets direktion (Executive Management) sammensætter sig af Werner Schmidt CEO og Kim Hersland CFO.

Bestyrelsen (Board of directors) er Werner Schmidt, Christian Frederik Harboe Wissum (formand) og Kim Hersland.

 

Werner Schmidt, der er bosat i Berlin, ejer selskabet 100 %.


Kim Hersland er statsautoriseret revisor og blev i sammenhæng med frakendelse af godkendelsen i Revisornævnet i to år ekskluderet (uden tidsbegrænsning) af FSR - danske revisorer i 2016.

Frakendelsen af godkendelsen (men ikke eksklusionen) er suspenderet, da sagen er indbragt for domstolene. Jf. i øvrigt denne nyhed herom.

Vi følger selvfølgelig sagen tæt. Se Erhvervsstyrelsens annoncering af revisorundersøgelsen her.


 

Kontakt

  • Brian Adrian Wessel

    Direktør - Fagligt Center

    4193 3144
  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag