Advokat i interessekonflikt sanktioneret i Advokatnævnet

Faglig nyhedEn advokat, der hjælper to parter med at stifte og berigtige et retsforhold, kan ikke efterfølgende optræde som partsrepræsentant for den ene part i en strid herom. Advokaten i nedenstående sag fik først en bøde, og så endnu en bøde, for at forsynde sig imod dette princip i en sag om en ejendomshandel mellem nærtstående: Et barns salg af en ejendom til sin mor.

Virksomhedsret

Sag nr. 2016-2590 blev indbragt den 31. august 2016 af køberen som den ene part i en ejendomshandel i 1998. Advokaten, der havde ydet rådgivning i handelen, havde senere optrådt som partsrepræsentant for den sælgende part den 9. januar 2015 ved på dennes vegne at kræve indfrielse af restgældsbrevet fra ejendomshandlen.

I en tidligere kendelse af 26. februar 2016 var advokaten i den anledning blevet ikendt en bøde på 10.000 kr. Advokaten havde bistået med stiftelse og berigtigelse af et retsforhold mellem de to parter (ejendomshandlen), hvor han ikke havde været partsrepræsentant for sælger. Derfor kunne advokaten ikke efterfølgende bistå sælger i retsforholdet, hvor der forelå eller var risiko for en interessekonflikt.

Ikke desto mindre havde advokaten fortsat repræsenteret sælgeren i den efterfølgende byretssag om samme forhold.

Advokatnævnet afgjorde, at advokaten burde være udtrådt senest den 26. februar 2016 på datoen for den første kendelse, og pålagde advokaten en bøde på 20.000 kr. i kendelsen af 20. december 2016.

Sag nr. 2016-2590