Advokat i en mulig interessekonflikt – dom stadfæster bøde i Advokatnævnet

Faglig nyhedAdvokater kan ligesom revisorer komme i en situation, hvor viden fra en sag potentielt kunne benyttes uretmæssigt i en anden sag. Nedenstående sagskompleks om to sekventielle sager om samme kvindes børn med to forskellige mænd – den første gang i et uafklaret omfang på kvindens side, og den anden gang på den modsatte side – illustrerer, at risikoen for misbrug af oplysninger kan være nok til at sanktionere for en mulig interessekonflikt.

Virksomhedsret

Advokatnævnet havde sanktioneret en advokat med en bøde på 20.000 kr. i en kendelse af 16. september 2016. Sagen var blevet indbragt af en kvinde i sammenhæng med, at han repræsenterede modparten i en bopæls- og forældremyndighedssag på trods af, at han tidligere i et lidt uafklaret omfang havde kommunikeret med kvinden i en formentlig lignende sag mod dennes tidligere samlever om deres særbørn.

Advokaten indbragte sagen for byretten i Odense, der afsagde kendelse den 13. juni 2017 i sag nr. BS 5-1848/2016. Kendelsen stadfæstede Advokatnævnets kendelse og pålagde advokaten at betale 10.000 kr. i sagsomkostninger.

Kendelsen var båret af, at de to sager måtte have involveret personfølsomme data, og at dette var egnet til at skabe en interessekonflikt, hvorfor kvindens samtykke havde været påkrævet, før advokaten kunne repræsentere den anden samlever i sag nr. 2. Det blev ikke tillagt betydning, at kvinden ikke var blevet faktureret for nogen ydelse i den første sag.


Læs dommen her

 

 

 

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag
    4193 3149