Bøder på op til 30.000 kr. i Revisornævnet 2019 – lidt større forseelser

Faglig nyhedLidt større forseelser udmåles i førstegangstilfælde til bøder i niveauet 25-30 t.kr. Det, der typisk adskiller dem fra mindre forseelser, er, at de ikke kan anses for at være potentielt konsekvensløse for regnskabsbruger og/eller klient.

Om revisorRevision

Efter den 17. juni 2016 har den typiske sanktion for lidt større førstegangsforseelser været en bøde på 25-30 t.kr. Dette ligger i forlængelse af lovbemærkningerne om, at mindre førstegangsforseelser ofte takseres med advarsler i tilfælde, hvor der før 17. juni 2016 ville være blevet sanktioneret med bøder på op til ca. 25 t.kr. Lidt større forseelser adskiller sig fra mindre forseelser ved ikke at kunne anses for at være potentielt konsekvensløse for regnskabsbruger og/eller klient.

Typisk er der tale om utilstrækkeligt dokumenteret revision af væsentlige poster. Manglende opfyldelse af dokumentationskravet i revisorlovens § 23, stk. 1, er altid samtidigt en overtrædelse af god revisorskik efter revisorlovens § 16, stk. 1.

Således takseres utilstrækkelig revision af investeringsejendomme til en bøde på 25.000 kr. Revision af investeringsejendomme er forbundet med betydelige skøn, som revisor skal forholde sig tilstrækkeligt kritisk til – og dokumentere dette. Hertil skal revisor være opmærksom på, at de krav, der stilles ved praksisskift, er opfyldt. Revisor havde svigtet i de relationer.

Læs nyheden her

 

I de tre nedenstående sager takseres sanktionen til en bøde på 30.000 kr.

Revision af going concern og skatteaktiv er klassisk kritiserede forhold. En del sager i Revisornævnet har i de senere år vedrørt utilstrækkelig dokumentation af revisionen af going concern og skatteaktiver.

Læs mere her

 

Stærkt it-afhængige virksomheder er i disse år en voksende udfordring i revision. Nedenstående kendelse illustrerer, at det kan være i strid med god revisionsskik at revidere ”rundt om” et komplekst egenudviklet webbaseret system, når hovedparten af et selskabs indtægter hidrører herfra. I sagen var det webbaserede system ikke integreret med økonomisystemet. Der forelå bedrageri og regnskabsmanipulation i sagen.

Læs om sagen her.

 

Tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis var ikke dokumenteret i en sag, der involverede tre associerede virksomheder i såvel moderselskabs- som koncernregnskabet. Hertil burde revisor have modificeret sin konklusion for forkert regnskabspraksis om de associerede virksomheder i koncernregnskabet, hvor dagsværdi ikke kan anvendes.

Læs mere om sagen her

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag