Bordet fanger: Årsrapport med oplyst nettoomsætning kunne ikke omgøres

Faglig nyhedEn offentliggjort årsrapport kunne ikke omgøres under selskabets henvisning til, at nettoomsætningen var blevet offentliggjort ved en teknisk fejl. Erhvervsstyrelsen kan kun tillade omgørelse, når det skønnes at være i regnskabsbrugernes interesse eller som berigtigelse af ulovlige forhold.

Virksomhedsret

Et anpartsselskab klagede den 6. juli 2017 over, at Erhvervsstyrelsen havde afvist at tillade omgørelse af selskabets årsrapport i sin afgørelse af 12. juni 2017. Erhvervsankenævnet stadfæstede imidlertid afgørelsen, der udbyggedes i en redegørelse af 4. september, i sin kendelse af 23. november 2017 i sag nr. 17/01203.

Anpartsselskabet havde den 1. marts 2017, angiveligt ved en utilsigtet fejl i dokumenthåndteringen, indberettet en årsrapport uden sammendrag i resultatopgørelsen, hvorved bl.a. nettoomsætningen var oplyst.

Denne årsrapport ønskede selskabet at omgøre bl.a. under henvisning til, at det ikke var i den form, årsrapporten var blevet godkendt på generalforsamlingen den 28. februar. Indvendingen tilbageviste Erhvervsstyrelsen med, at det efter indsendelsesbekendtgørelsens § 28, stk. 7, er indberetteren, der indestår for, at årsrapporten er underskrevet af dirigenten og en eventuel revisor, og at det er den endelige, godkendte version af årsrapporten, som er indberettet til styrelsen.

Hertil var der konkret ingen hjemmel til at kræve omgørelse. Indsendelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 2, giver kun Erhvervsstyrelsen mulighed for at tillade en sådan, hvis offentliggørelsen af en ny årsrapport skønnes at være i regnskabsbrugernes interesse som en nødvendig rettelse af væsentlige eller åbenbare fejl eller som berigtigelse af ulovlige forhold. Dette var ikke tilfældet her, hvor der ikke var tale om nogen fejl, men blot om en ikke udnyttet option til at forringe informationsindholdet i årsrapporten.

Det fremgår, at det er selskabets revisor, der formulerede klageskrivelsen af 6. juli. Det fremgår derimod ikke, hvem der foretog den forhastede indberetning den 1. marts.

Erhvervsstyrelsen kunne i øvrigt henvise til, at Erhvervsankenævnet i kendelsen af 28. juli 2014, j.nr. 2014-0036937, gav medhold i en lignende sag.


Erhvervsankenævnets kendelse af 23.11.17 (j.nr. 17/01203)

 

 

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag