De store bøder – uafhængighed eller manglende kvalitetsstyring (2018 i Revisornævnet)

Faglig nyhedDe store bøder i Revisornævnet vedrører sædvanligvis uafhængighed, når sager vedrører revisorer, og manglende eller mangelfuld anvendelse af kvalitetsstyringssystemet, når sager vedrører revisionsvirksomheder.

Om revisorKvalitet

Som tidligere vedrører de store bøder mod revisorer i 2018 overtrædelser af uafhængighedsreguleringen. Her er starttaksten 100.000 kr. Bøden bliver ikke mindre, men den kan blive større i tilfælde, hvor overtrædelsen har haft konkrete effekter, som der også klages over, eller i tilfælde af gentagelse. Nedenfor er det fire kendelser med standardbøden samt en gentagelsesbøde.

 

Standardbøde på 100.000 kr. til enkeltmandsvirksomhed og advarsel til revisor

Bøde på 100.000 kr. for at have lånt indskudskapital af en klientvirksomhed

Ansat i erhvervsserviceafdeling foretager betalinger – revisor får standardbøde på 100.000

Uafhængighed – en administrativ leders ejerandel i en revisionsklients selskab – bøde på 100.000 kr.

Gentagelsesbøder bliver mærkbart større ved uafhængighedsforseelser: bøde på 150.000 kr.

 

Store bøder vedrørende revisionsvirksomheder har sædvanligvis baggrund i manglende kvalitetsstyring, og her er standardbøden også på 100.000 kr., der typisk forhøjes ved gentagelse, sådan som det er tilfældet i nedenstående sag fra 2018.

Antallet af sanktioner af revisionsvirksomheder på den konto er heldigvis mærkbart faldet i de senere år.

 

Gentaget mangelfuld anvendelse af et kvalitetsstyringssystem: bøde på 150.000