Erhvervsstyrelsen indbringer tre sager med påstand om store bøder og betinget frakendelse

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen har netop offentliggjort, at undersøgelserne af revisionspåtegninger afgivet igennem MC Revision A/S efter revisorlovens § 37 er afsluttet. Etikudvalget i FSR - danske revisorer vil nu på baggrund af dette nye grundlag genoptage vurderingen af sagernes alvor set i forhold til foreningens eksklusionsbestemmelser.

Om revisorRevision

Erhvervsstyrelsen har besluttet at indbringe såvel revisionsvirksomheden MC Revision A/S som de to tilknyttede registrerede revisorer for Revisornævnet.

Det fremgår, at Erhvervsstyrelsen vurderer, at sagerne omfatter særdeles grove overtrædelser af revisorlovgivningens bestemmelser om uafhængighed: Der indstilles til, at Revisornævnet idømmer begge registrerede revisorer en betinget frakendelse af deres godkendelse, og at begge registrerede revisorer og MC Revision A/S idømmes bøder, der er forhøjede i forhold til de normale bødemaksima på 300.000 respektive 750.000 kr.

Erhvervsstyrelsen har vurderet, at forbindelserne mellem de to registrerede revisorer og MC Revision A/S’ revisionskunder medførte, at de to registrerede revisorer overtrådte uafhængighedsreglerne ved revisionen af revisionskundernes årsregnskaber.

FSR – danske revisorers Etikudvalg vil på baggrund af dette nye grundlag genoptage vurderingen af sagernes alvor set i forhold til foreningens eksklusionsbestemmelser.


Læs Erhvervsstyrelsens nyhed her