Erhvervsstyrelsens revisorundersøgelse – indbringelse med krav om skærpede sanktioner

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen har offentliggjort et meget kort resumé af sin undersøgelse af revisionen af regnskabet for NorthCapital Holding ApS. Sagen bliver den anden, hvor der påstås skærpede sanktioner af revisor i form af betinget frakendelse og forhøjet bøde.

Om revisorRevision

Erhvervsstyrelsen har den 3. april 2019 offentliggjort resultatet af undersøgelsen af revisionen af årsregnskabet for 2016/17 for NorthCapital Holding ApS.

I forlængelse af undersøgelsen med hjemmel i revisorlovens § 37, stk. 1, indbringes revisor for Revisornævnet med påstande om en forhøjet bøde (i spændet mellem 300 og op til 600 t.kr.) og en betinget frakendelse af godkendelsen på tid i op til fem år.

Det fremgår af sagsresuméet, der er meget kortfattet, at klagepunkterne vedrører mangelfuld revision af beholdningen af ædelstene omkring tilstedeværelse, værdiansættelse og eventuel pantsætning, samt af transaktioner med nærtstående.

 

Læs Erhvervsstyrelsens pressemeddelelse af 03.04.19