European Song Contest – alligevel ikke grundlag for pålæg om at anlægge erstatningssag

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen offentliggjorde den 21. februar 2017 sin afgørelse i sagen om Fonden Wonderful Copenhagens involvering i Eurovision Song Contest 2014. Ifølge afgørelsen var der grund til, at den nye bestyrelse gjorde erstatningsansvar gældende over for bestyrelsens daværende formand. Erhvervsankenævnet ophæver afgørelsen om, at der var et sådant grundlag.

Virksomhedsret

I en meget omfattende kendelse (235 sider) af 1. maj 2018 ophævede Erhvervsankenævnet Erhvervsstyrelsens afgørelse af 21. februar 2017 om, at der var grundlag for at pålægge den nye bestyrelse at anlægge erstatningssag mod fondens daværende bestyrelsesformand.

Erhvervsankenævnet kom frem til denne afgørelse ud fra, at dispositionerne var en del af almindelig forretningsmæssig drift i fonden, der havde et erhvervsmæssigt, men ikke noget uddelingsformål.

Bestyrelsesformanden burde ganske vist have indviet den øvrige bestyrelse i løsningen, der kort fortalt gik ud på, at et underskud i produktionsselskabet, fondens datterselskab, bag den store begivenhed dækkedes af et ”tilskud” fra regionen, der modsvaredes af fremtidige lavere bevillinger til fonden. Men denne manglende indhentelse af samtykke var ikke i sig selv erstatningspådragende, idet et erstatningsansvar ville forudsætte, at der var handlet culpøst, hvilket der ud fra en samlet konkret vurdering ikke var fornødent grundlag for at antage.

Erhvervsstyrelsens afgørelse havde derimod lagt til grund, at driftstilskuddet og mellem-finansieringen forud for arrangementet havde været ulovlige uddelinger efter lovgivningen; men de havde ikke desto mindre været nødvendige for varetagelsen af fondens formål, som kunne have lidt skade, hvis arrangementet var blevet aflyst. Disse dispositioner var derfor ikke ansvarspådragende. Den efterfølgende forhøjelse af mellemfinansieringen og dækningen af underskuddet var også i strid med lovgivningens uddelingsbestemmelser. Disse dispositioner havde imidlertid ikke været nødvendige for varetagelse af fondens formål, idet arrangementet jo var afviklet. Derfor udgjorde de et ansvarsgrundlag, som dog kun kunne gøres gældende over for den daværende bestyrelsesformand, der ikke havde givet de menige medlemmer fyldestgørende oplysninger, herunder fejlagtigt lagt til grund og overbevist medlemmerne om, at fonden havde været politisk forpligtet som følge af de afgivne støtteerklæringer over for DR.

Du kan se vores omfattende nyhed om Erhvervsstyrelsens afgørelse her

 

Erhvervsankenævnets kendelse af 1. maj 2018