Frifindelse og nedsat bøde i sag om uafhængighed

Faglig nyhedEn regnskabsklasse B-virksomhed kan godt være offentligt eksponeret i en sådan grad, at generalklausulen om synlig uafhængighed er nok til at statuere en overtrædelse af uafhængighedsreglerne. Dette er tilfældet i denne sag om en fodboldklub, hvor den ene af to indbragte revisorer havde en relation til ledelsen, der var egnet til at vække tvivl hos tredjemand om uafhængigheden. Den anden revisor blev frifundet.

Om revisorRevision

Sagerne 27 og 28-2018 blev indbragt af Erhvervsstyrelsen den 29. juni 2018 mod henholdsvis en statsautoriseret og en registreret revisor. Klagerne vedrørte angivelige overtrædelser af uafhængighedsreglerne ved afgivelse af en vurderingsberetning i anledning af et anpartsselskabs omdannelse til aktieselskab med samtidig kontant forhøjelse af selskabskapitalen med 5 mio.kr.

Det pågældende selskab drev en fodboldklub, som to aktionærer tilførte ny kapital med 5 mio.kr. Vurderingsberetningen i forbindelse med omdannelsen blev afgivet den 14. maj 2015, og der blev samtidig afgivet en revisionserklæring om omdannelsesbalancen pr. 1. januar 2015. Erklæringen om udvidet gennemgang om 2014-regnskabet var afgivet af et andet revisionsfirma.

Den registrerede revisor var hovedmanden i forholdet via ydet erhvervsservice og deltagelse i bestyrelsesmøder som regnskabskyndig. Han havde således haft en forbindelse i et ”omfang ud over, hvad der var nødvendigt på baggrund af revisionsvirksomhedens erhvervsservice”. Denne forbindelse havde delvist ”haft et privat islæt, hvilket har medført et tæt samarbejde med og et personkendskab til bestyrelsen”. Dette var i lyset af, at fodboldklubben, selv om den var en regnskabsklasse B-virksomhed, var af offentlig interesse (presse, folkeaktier) ”egnet til at vække tvivl hos en velinformeret tredjemand om indklagedes uafhængighed som offentlighedens tillidsrepræsentant i forbindelse med afgivelse af vurderingsberetningen”.

Sanktionen blev dog reduceret til 50.000 kr. i forhold til den normale bøde på 100.000 kr. i førstegangstilfælde af overtrædelse af uafhængighedsreguleringen. Dette begrundede Revisornævnet med, at der var tale om en regnskabsklasse B-virksomhed, og med, at revisor havde deponeret sin godkendelse.

Den statsautoriserede revisor blev frikendt i sin sag, sådan som den forelå belyst. Mod revisors benægtelse havde klager ikke med den fornødne sikkerhed bevist, at revisor kendte eller burde have kendt karakteren af den registrerede revisors tilknytning til fodboldklubben.

Sag 27-2018

Sag 28-2018