Frifindelser i Revisornævnet 2019

Faglig nyhedI sager, der ender med, at revisor frifindes i Revisornævnet, kan afgørelsen for eksempel bero på, at klagen ikke er konkret begrundet, at det påklagede forhold ikke var omfattet af revisors ydelse, eller at klagen reelt udspringer af utilstrækkelig ledelse og derfor er grundløs i forhold til revisor.

Om revisor

Ofte er klager, der indbringes af private personer og selskaber, ikke konkret begrundet, men af postulerende natur: Der er noget galt, ergo burde revisor have opdaget det. Mod revisors benægtelse bliver det påstand mod påstand, der fører til frifindelse.

Dette var tilfældet i en sag, hvor den reelt udløsende årsag formentlig var en personlig momsbøde til ledelsen på 50.000 kr.

Læs mere om sagen her.

 

Det samme gjaldt i en sag indbragt af en kurator, der alene ud fra de anmeldte krav i et konkursbo mente at kunne fastslå, at selskabskapitalen ikke havde været intakt, og at der i øvrigt forelå et ulovligt aktionærlån på tidspunktet for en genoptagelseserklæring afgivet 10 måneder før.

Sagen kan læses her.  

I andre sager beror frifindelsen på, at det påklagede forhold ikke var omfattet af revisors ydelse. En klient kan således ikke forvente, at revisor automatisk påtager sig opgaver i forlængelse af eller i sammenhæng med revisionen, hvis dette ikke udtrykkeligt er aftalt.

 

Primært af denne årsag frikendes revisor i denne sag for ikke at have fulgt op på et potentielt stort skattetilgodehavende, som efter alle solemærker reelt ikke eksisterede, idet det formentlig var resultatet af en fejlagtig oplysning på skattekontoen.


Læs den faglige nyhed om denne sag.

I en anden sag bygger klagen på, at en ejerforenings revisor også skulle have udarbejdet og revideret varmeregnskabet og derfor i klagers øjne havde et medansvar for, at denne angiveligt i mange år havde betalt en for stor del af foreningens samlede varmeregning. Dette havde ikke været revisors opgave.

Læs mere om sagen her
 

I visse sager er klagen formentlig især begrundet i manglende opfyldelse af et ledelsesansvar, som forsøges skudt over på revisor.

 

Dette forekommer i sager om andelsboligforeninger, der indbringes af bestyrelsen, eller som her af administrator på vegne af foreningen. Her fornemmer man, at ledelsen/administrator måske også forsøger at tørre sit ansvar af på revisor, konkret vedrørende uklarhed om ejendomsretten til nye altaner.

Læs mere her.

Det samme er tilfældet i en sag indbragt af en timeshareaktionær mod revisor. Timeshareaktionæren var formentlig utilfreds med den valgte finansiering af advokatomkostninger i forbindelse med en langstrakt og i sidste ende afblæst skattesag – og skød herefter på alt: advokaten i Advokatnævnet, ledelsen for domstolene og altså revisor for Revisornævnet. Revisors forsvar og nævnets afgørelse er eksemplariske.

Læs nyheden om sagen her.