Interessekonflikt giver bøde på 40.000 kr. og honorarnedsættelse i Advokatnævnet

Faglig nyhedEn advokat sanktioneres med en bøde for ikke at være fratrådt i et klientforhold til bygherren på trods af nær relation til byggesagkyndig, der havde en tvist med bygherren vedrørende manglende varsling af dagsbodskrav over for entreprenøren. Hertil blev advokatens salær nedsat.

Virksomhedsret

Sag nr. 2018-1659/NHE blev indbragt den 22. juni 2018 af to klagere, der var bygherrer i en ejendomsentreprise.

Klagerne havde hyret en byggesagkyndig til at assistere med bygherretilsyn, dokumentation af mangler m.v. Den byggesagkyndige havde anbefalet, at bygherren antog juridisk bistand, og formidlet kontakt til den indklagede advokat.

Den byggesagkyndige havde varslet dagbod forkert og dermed udsat bygherren for en risiko for at miste retten til at kræve ca. 330.000 kr. i dagbøder fra entreprenøren.

Den indklagede advokat havde efter Advokatnævnets opfattelse en sådan forbindelse med den byggesagkyndige, at der opstod en risiko for interessekonflikt. Senest i september 2017, hvor det kunne konstateres, at dagbod var varslet forkert, opstod konflikten, og advokaten skulle have afstået fra at varetage sagen for klagerne. Den tætte forbindelse var efter det oplyste både af professionel karakter i form af samarbejde i flere andre sager og privat karakter.

Under henvisning til en tidligere bøde og en tidligere tillægsbøde sanktionerede Advokatnævnet advokaten med en bøde på 40.000 kr. i kendelsen af 23. januar 2019.

Hertil nedsatte Advokatnævnet salæret fra ca. 205 til 130 t.kr. under henvisning til, at der var sket fakturering hos klagerne for en del af det udførte arbejde, som var omfattet af retshjælpsforsikringsdækningen.

Sag nr. 2018-1659/NHE

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag