Klassisk klientkontosag sanktioneres i Advokatnævnet

Faglig nyhedAdvokater har særlige rettigheder med hensyn til at opbevare klientmidler. Med retten følger der klientkontoregler, som advokaten skal overholde, hvilket er genstand for en årlig række af aftalte arbejdshandlinger, som en revisor skal udføre og afrapportere til Advokatrådet i klientkontoerklæringen. I denne sag udløste to erklæringer for to på hinanden følgende år en tillægsbøde på 20.000 kr.

Virksomhedsret

Ved anklageskrift af 3. marts 2017 og tillægsanklageskrift af 4. juli 2017 indbragte Advokatrådet advokaten for Advokatnævnet. Det første anklageskrift havde afsæt i revisors klientkontoerklæring for 2015 afgivet den 29. august 2016, mens det andet udsprang af revisors klientkontoerklæring for 2016 afgivet den 11. april 2017.

I både 2015- og 2016-erklæringen anførtes det, at der ikke var bogført i overensstemmelse med klientkontovedtægtens bestemmelser, og at der ikke havde været foretaget daglige reguleringer af klienttilsvaret. Hertil kom, at der i 2015 ikke havde været foretaget månedlige afstemninger af de enkelte mellemværender med det samlede klienttilsvar.

Forholdene førte til ikendelse af en bøde på 20.000 kr. i kendelse i sagsnr. 2017-1026 den 26. september 2017. Bøden blev delvist udmålt som en tillægsbøde efter princippet i straffelovens § 89, idet forholdene i et vist omfang var begået forud for kendelse af 26. februar 2016, hvor advokaten var blevet ikendt en bøde på 10.000 kr. Udmålingen tog hensyn til antallet af forhold samt deres tidsmæssige udstrækning.

 

Læs Advokatnævnets kendelse her