Lang tids sygdom ikke upåregnelighed – ingen afgiftsfritagelse

Faglig nyhedDer skal meget til for at slippe for de såkaldt adfærdsregulerende afgifter ved for sen indsendelse af årsregnskaber. Dette bekræftes af denne afgørelse. Sygemelding med en start, der lå næsten to år før indsendelsesfristen, var således ikke en upåregnelig basis for afgiftsfritagelse.

Virksomhedsret

Sag nr. 17-01578 var blev indbragt den 28. september 2017 af klager på vegne af en selskabsejer, der var blevet pålagt en afgift på 3.000 kr. som følge af for sen indberetning af selskabets årsrapport for perioden 27. oktober 2016 - 31. december 2016. Erhvervsstyrelsen tilbagekaldte anmodningen om tvangsopløsning den 16. september 2017 efter indsendelse af årsrapporten mere end tre måneder efter indsendelsesfristen den 31. maj. Den 19. september blev selskabets leder pålagt afgiften.

Selskabsejeren havde været sygemeldt og i et langvarigt behandlingsforløb siden den 10. juli 2015. Dette kunne imidlertid ikke føre til afgiftsfritagelse, da der ikke kunne tales om en upåregnelig årsag den 31. maj 2017. Hertil havde klager ikke godtgjort, at selskabsejeren havde gjort, hvad der var muligt for at indsende årsrapporten rettidigt.

Erhvervsankenævnet stadfæstede Erhvervsstyrelsens afgørelse i sin kendelse af 31. maj 2018.

 

Sag nr. 17-01578