Lempelser af sanktioner pga. revisors økonomiske forhold (2018 i Revisornævnet)

Faglig nyhedI revisorlovgivningen indsattes der en mulighed for at tage hensyn til revisors økonomiske formåen ved udmåling af sanktioner. Det er forsøgt i tre sager, men kun med succes i den ene af dem.

Om revisor

Proportionalitetskriteriet, der muliggør lempelser af sanktioner, vil formentlig kun kunne finde anvendelse ved meget begrænset økonomisk formåen, der skal fremgå samlet under inddragelse af revisors private og virksomhedsrelaterede forhold.

Hertil vil kriteriet formentlig lettere finde anvendelse ved mindre forseelser og i udgangspunktet mindre bøder end ved de grovere forseelser, såsom ved uafhængighedsovertrædelser.

 

Revisornævnet lemper sanktion

Revisornævnet afviser at lempe ved overtrædelse af uafhængighedsreguleringen

Bøde ikke nedsat i genoptaget sag om revision af vekselerervirksomhed