Lidt større forseelser i stort omfang – bøder på 40.000 + (2018 i Revisornævnet)

Faglig nyhedLidt større forseelser – typisk om planlægning, udførelse, rapportering og dokumentation – sanktioneres med større bøder i niveauet 40-60 t.kr., når de forekommer i flere forhold.

Om revisorRevision

Lidt større forseelser, der ikke antages at være uden mulige konsekvenser for tredjemand eller klient, kan eksempelvis forekomme i form af nedenstående ”klassikere”:

  • Handlinger er kun dokumenteret ved afkrydsninger i et tjekskema.
  • Det er dokumentationen i opgavearkivet, der lægges til grund, mens der ikke lægges vægt på dokumentation, der først fremlægges under sagen.
  • Der skal også være tilstrækkeligt og egnet bevis ved stærkt skønsprægede poster, såsom skatteaktiver og kapitalandele i unoterede selskaber.
  • Der skal være en sammenhæng mellem risikovurderingerne i planlægningen over til udførelsen og videre til rapporteringen.

Nyheden om lidt større forseelser ser du her

 

Det er indtrykket, at bøden vokser fra udgangspunktet i kendelserne i ovenstående nyhed på 30.000 kr., når samme typer af lidt større forseelser optræder i flere forhold.

 

Sagerne nedenfor er uden undtagelse indbragt af Erhvervsstyrelsen:

Mangelfuld revision og rapportering vedrørende udenlandsk datterselskab – bøde på 40.000 kr.

Gennemgående mangler i alle tre kontrolsager i enkeltmandsvirksomhed – bøde på 50.000 kr.

Gennemgående mangler i alle fire kontrolsager i enkeltmandsvirksomhed – bøde på 50.000 kr.

Revision af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder – bøde på 50.000 kr.

Alternativt drevet vekselerer- og pengeoverførselsvirksomhed – tillægsbøde på 50.000 kr.

Fremrykket og forkert konstatering af indtægt ved salg af kapitalandele – bøde på 60.000 kr.

 

 


Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag