Lidt større forseelser – 25.000-30.000 kr. i bøde (2018 i Revisornævnet)

Faglig nyhedI praksis er bødeniveauet ved lidt større førstegangsforseelser i niveauet 25-30 t.kr.
Dette er en konsekvens af, at bemærkningerne til den nye revisorlov udtrykte, at førstegangsforseelser, der tidligere ville være blevet sanktioneret med bøder på op til 25 t.kr., fremover ofte skal sanktioneres med advarsler.
Indtil videre er der kun givet tillægsbøder i det ”ledige interval” mellem 0-25 t.kr. Dette kunne blive anderledes, når der dukker mindre gentagelsesforseelser op.

Om revisorRevision

I hovedsagen er der ved lidt større forseelser tale om væsentlige mangler i planlægning, udførelse, rapportering og/eller dokumentation.

Her kan der peges på nogle få ”klassikere”:

  • Handlinger er ikke dokumenteret ved afkrydsninger i et tjekskema.
  • Det er dokumentationen i opgavearkivet, der lægges til grund, mens der ikke lægges vægt på dokumentation, der først fremlægges under sagen.
  • Der skal også være tilstrækkeligt og egnet bevis ved stærkt skønsprægede poster, såsom skatteaktiver og kapitalandele i unoterede selskaber.
  • Der skal være en sammenhæng mellem risikovurderingerne i planlægningen over til udførelsen og videre til rapporteringen. 

Lidt større førstegangsforseelse – kritik af alle fire enkeltsager

Utilstrækkelig dokumentation i to revisionsopgaver giver bøde på 25.000 kr.

Konklusion skulle have været afkræftende vedrørende fortsat drift

Utilstrækkeligt revisionsbevis skulle have ført til manglende konklusion

Mangelfuld planlægning og udførelse af revision

Manglende forbehold: fortsat drift samt korrektion af en fundamental fejl

Utilstrækkelig revision af ejendomme i regnskabsklasse A m.v.

Forkert konklusion og manglende dokumentation for revision af kapitalandele

Utilstrækkelig revision i tre af fire kontrollerede enkeltsager

Konkurssag kvalitetskontrolleret – utilstrækkelig revision giver bøde på 30.000 kr.

Utilstrækkeligt revisionsbevis om finansiel leasing