Ny lempet praksis i sag i Revisornævnet – advarsel, hvor der før blev givet en bøde

Faglig nyhedNedenstående sag er et eksempel på, at de lempede sanktionsregler ved mindre førstegangsforseelser anvendes i Revisornævnet. Sanktionen i form af en advarsel blev givet på grund af en manglende supplerende oplysning om et ulovligt aktionærlån. Sanktionspraksis efter den gamle regulering ville før 17. juni 2016 have resulteret i en bøde i niveauet 15.000 kr.

Om revisorRevision

Sag nr. 80/2016 blev indbragt mod revisor den 17. marts 2016 af en advokat på vegne af to selskaber og to personer.

Det usædvanlige var, at den ene personlige klager efterlyste en manglende supplerende oplysning om et ulovligt aktionærlån i revisionspåtegningen af 16. maj 2011 om årsrapporten for 2010 for klagers eget selskab. Forklaringen herpå var nok, at klager mente, at revisors assistance og fakturering havde medført det ulovlige lån. Og at der året efter også havde været et ulovligt lån, hvorom revisor efter klagen ikke havde oplyst, at der skulle ske renteberegning, og hvor klager som konsekvens heraf ”ifaldt bøde og blev meldt til Skat”. Endelig mente klager, at revisor havde afgivet en forkert genoptagelseserklæring den 17. september 2013 til Erhvervsstyrelsen om, at det ulovlige aktionærlån var indfriet.

Den indklagede revisor erkendte det første forhold: Der burde have været en supplerende oplysning om et ulovligt aktionærlån i revisionspåtegningen om årsrapporten for 2010.

Det var derimod ikke dokumenteret, at revisor havde medvirket til, at det ulovlige lån var opstået. Hertil havde mellemregningen på erklæringstidspunktet, den 24. maj 2012, for revisionspåtegningen om 2011-årsrapporten været i aktionærens favør, og den pågældende revisionspåtegning havde indeholdt en supplerende oplysning om det ulovlige lån, der imidlertid efterfølgende fremstod som indfriet. Endelig var mellemregning også i aktionærens favør, da genoptagelseserklæringen blev afgivet den 17. september 2013, selv om der havde været et ulovligt lån den 31.12. 2012 og en supplerende oplysning herom i revisionspåtegningen af 28. juni 2013.

Summa summarum sanktionerede nævnet for den manglende supplerende oplysning i revisionspåtegningen om årsrapporten for 2010.

I begrundelsen for sanktionen citeres lovbemærkningerne til den nye revisorlov om mindre førstegangsforseelser for forhold, der hidtil typisk havde resulteret i bøder på op til 25.000 kr. Og om, at det almindelige strafferetlige princip i straffelovens § 3 lægges til grund, hvorefter tidligere sagsforhold forud for en lovændring pådømmes efter de nye regler, dog kun i lempende retning.

Dette indebar, at revisor blev ikendt en advarsel i sagen, der før den 17. juni 2016 ville have resulteret i en bøde i niveauet 15.000 kr.

Sag nr. 80/2016