Offentliggørelse med navn i Advokatnævnets kendelser – større åbenhed end i Revisornævnet

Faglig nyhedDer er stor forskel på åbenheden i offentliggørelsen af kendelser fra Advokatnævn respektive Revisornævn. Som hovedregel offentliggøres kendelser med navn i Advokatnævnet, når sanktionen er en bøde på 20.000 kr. og derover. Revisornævnet offentliggør derimod kun navnet på revisor, når kendelsen indebærer forbud eller frakendelse, som omverdenen i sagens natur skal have kendskab til.

Om revisor

Advokatnævnets retningslinjer for offentliggørelse af kendelser stammer fra 27. november 2014 med en ajourføring 22. juni 2016.

I hovedtræk går hovedreglerne ud på, at kendelser med bødesanktioner på 20.000 og derover offentliggøres med navn. Offentliggørelsen afventer fristen for indbringelse for domstolene, medmindre bøden er på mindst 40.000 kr. eller indebærer frakendelse. I så fald sker offentliggørelsen som hovedregel samtidig med, at kendelsen sendes til sagens parter.

Indbringelse af kendelser for domstolene anføres i forbindelse med eller i forlængelse af offentliggørelsen.

Kendelserne offentliggøres på Advokatnævnets hjemmeside og slettes efter 12 måneder.

Der er således større åbenhed, end det gælder for Revisornævnets kendelser. Her sker offentliggørelse med navn kun for kendelser, der indebærer frakendelse eller forbud, som omverdenen i sagens natur skal have kendskab til. Argumentet for den begrænsede offentliggørelse af navne var, at EU-revisionsreguleringen som hovedregel blev tilsigtet minimumsimplementeret.

Da revisorlovgivningen var i høring, foreslog FSR – danske revisorer i sit høringssvar af 18. januar 2016 på side 34, at kendelser med sanktioner i form af bøder på 100.000 kr. eller derover skulle offentliggøres med navn. Dette var under skelen til at kunne effektuere vedtægternes muligheder for eksklusion.