Repræsentation af begge parter i ejendomshandel giver bøde på 20.000 kr. i Advokatnævnet

Faglig nyhedEn advokat kan ikke tjene to parter på hver sin side af bordet i samme sag. Dette gælder eksempelvis for en ejendomshandel, hvor en advokat i strid hermed havde repræsenteret både køber og sælger.

Virksomhedsret

Sag nr. 2018-2218/CHO blev indbragt den 20. august 2018 af en klager, der var den sælgende part i en ejendomshandel.

Den indklagede advokat havde repræsenteret sælger, men også køber i sagen. Hertil havde han medtaget et beløb for mangler ved opvaskemaskinen, der ikke var anerkendt af sælger.

Advokaten havde således befundet sig i en interessekonflikt eller i nærliggende risiko herfor.

I sammenhæng med en tidligere bøde på 10.000 kr. udmålte Advokatnævnet tilsidesættelserne af god advokatskik til en bøde på 20.000 kr. i sin kendelse af 29. november 2018.

Sag nr. 2018-2218/CHO