Review - forelå der en aftale m.v.? Revisor frifindes i Revisornævnet

Faglig nyhedI nogle sager indbringer en klient revisor for Revisornævnet for at have overtrådt god revisorskik samtidigt med indgivelse af en honorarklage for Responsumudvalget. Dette var tilfældet her, hvor revisor frikendes i Revisornævnet for angiveligt at have udført opgaven om review uden aftale, ikke at have informeret klienten om manglende lovkrav om review samt undladt udlevering af efterposteringer og efterangivelse af moms til den nye revisor.

Om revisor

Sag nr. 10-2019 blev indbragt den 5. april 2019 af en advokat på vegne af revisors tidligere klient, der var selvstændigt erhvervsdrivende. Revisornævnet frikender revisor den 6. december 2019.

Sagen indeholdt tre klagepunkter: 

 • Revisor havde angiveligt udført review af 2017-regnskabet uden et aftalebrev eller anden form for skriftlig aftale herom.

   

  Nævnet frikender revisor under henvisning til, at det tidligere aftalebrev fra 15. september 2016 angav at være gældende, indtil en af parterne skriftligt opsagde aftalen, hvilket ikke var sket. Nævnet bemærkede endvidere, at klager som erhvervsdrivende ikke kunne sidestilles med en forbruger i relation til aftaleindgåelse.                       

 • Revisor burde have informeret om, at der ikke var et lovkrav om review.

   

  Revisor frikendes på dette punkt, fordi det blev lagt til grund, at klager efter sagens oplysninger selv aktivt havde ønsket et review. Dette betød, at undladelse af generel orientering som et ellers almindeligt led i revisors bistand ikke i den konkrete sag indebar tilsidesættelse af god revisorskik 

 • Revisor burde have tilsendt efterposteringer til klagers nye revisor.

   

  Her frikendes revisor under henvisning til, at efterposteringerne og efterangivelse af moms var blevet udleveret på et møde og hertil fremsendt med et brev af 8. maj 2018, hvilket var dokumenteret i sagen.     

Klager havde efter sagens oplysninger også indbragt en honorarklage til FSR - danske revisorers Responsumudvalg. Honoraret for 2016 var efter det oplyste 25.000 kr. inklusive moms, mens det i 2017 var mere end tredoblet til 78.000. Aftalebrevet af 15. september indeholdt følgende passus:

”Det er aftalt, at honoraret for 2016 ikke kan overstige det tidligere betalte honorar vedrørende indkomst- og regnskabsåret 2015.”

 

Sag nr. 10-2019

Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag