Sag om interessekonflikt i efterfølgende sag giver bøde på 20.000 kr. i Advokatnævnet

Faglig nyhedEn advokat kan ikke tjene to parter på hver sin side af bordet i samme sag. Dette gælder eksempelvis for en ejendomshandel, hvor en advokat berigtiger salget på vegne af sælger, hvorefter en advokat fra samme firma efterfølgende repræsenterer køber i en mangelsag.

VirksomhedsretOm revisor

Sag nr. 2018-1877/HLR blev indbragt den 17. juli 2018 af en advokat på vegne af et anpartsselskab, der havde solgt en ejendom.

I kort form drejede sagen sig om, at en advokat fra samme firma som indklagede havde berigtiget salget af en ejendom på vegne af sælger, hvorefter den indklagede advokat bistod køber i en efterfølgende mangelsag mod sælger.

Selv om det ikke var godtgjort, at den indklagede havde modtaget fortrolige oplysninger, som kunne bruges i den efterfølgende mangelsag mod sælger, konstaterede nævnet, at der forelå en interessekonflikt. Nævnet anlægger således en betragtning, der analogt i revisors verden ville blive kaldt ”independence in appearance”.

Hertil havde advokaten handlet i strid med god advokatskik ved at have fastholdt tilbageholdelse af den resterende købesum på 100.000 kr.

Advokatnævnet udmålte i sin kendelse af 18. december 2018 bøden til 20.000 kr. under henvisning til, at der var flere tilsidesættelser; men langt under det niveau på 100.000 kr., som bøder udmåles til i Revisornævnet ved revisorers overtrædelse af uafhængighedsreglerne, når der ikke foreligger skærpende eller helt undtagelsesvist lempende omstændigheder.

 

Sag nr. 2018-1877/HLR