Sager om forvaltnings- og juridisk-kritisk revision (2018 i Revisornævnet)

Faglig nyhedNår der er krav om forvaltnings- og juridisk-kritisk revision, og dokumentationen for planlægningen, udførelsen og rapporteringen heraf ikke er tilstrækkelig, kan det ikke anses for at være en mindre førstegangsforseelse. Så revisorer skal være skarpe på det konkret gældende reguleringsgrundlag ved revision af institutioner inden for det offentlige.

Om revisorRevision

Selv om der ikke foreligger forhold, der umiddelbart tyder på kritiske forhold om de udviste skyldige økonomiske hensyn, vil den mangelfulde revision altid potentielt blive anset for at kunne have betydning for tilsynsmyndighedens beslutninger.

Dette demonstreres af nedenstående to kendelser, der drejede sig om revision af almene boligselskaber.

Det vil også gælde for andre områder, hvor der kræves forvaltnings- og juridisk-kritisk revision, hvilket typisk er tilfældet ved offentlig driftsfinansiering og/eller væsentlige offentlige aktivitetstilskud. Reguleringen kan være fastlagt af eksempelvis Social- og Indenrigsministeriet, Undervisningsministeriet, Kulturministeriet, Boligministeriet eller af en tilsynsførende kommune eller region.

 

Utilstrækkelig forvaltningsrevision takseres til bøde på 30.000 kr.


Utilstrækkelig forvaltningsrevision takseres til bøde på 25.000 kr.

 

Hvis der er indikationer på, at der kunne foreligge kritiske forhold, som revisor muligvis kunne være blevet opmærksom på ved forvaltnings- og juridisk-kritisk revision, kan sanktionen blive højere, jf. således sag nr. 121-2013, hvor kendelsen i form af en bøde på 50.000 kr. blev afsagt 1. juli 2014.

Læs mere herom i faglig nyhed af 12.10.2016