Selskaber forbundet som ærtehalm – interessekonflikt og bøde på 20.000 kr. i Advokatnævnet

Faglig nyhedEn advokat sanktioneres med en bøde for at have påtaget sig roller i et selskab i dets udestående med et andet selskab, der oprindeligt var advokatens klient, og som var kapitalejer med 20 % i og investeringsrådgiver for selskabet, som advokaten nu påtog sig opgaver for. Disse indebar to interessekonflikter: rollen i en erstatningssag mod det klagende selskab samt som likvidator i likvidationen, som havde nær sammenhæng med afdækkede forhold i det rådgivende selskab.

Virksomhedsret

Sag nr. 2018-219/HCH blev indbragt den 17. januar 2018 af en klager på egne og på vegne af et selskab samt to personer, der var aktionærer i det andet selskab i striden. Klager var direktør i begge selskaber, men var blevet bortvist som direktør i det andet selskab, som den indklagede advokat efterfølgende blev direktør for i en periode.

Advokaten havde oprindeligt bistået det klagende selskab, der var kapitalejer med 20 % i og investeringsrådgiver for det andet selskab, som advokaten nu påtog sig opgaver for. Disse opgaver indebar to interessekonflikter: rollen i en erstatningssag mod det klagende selskab samt rollen som likvidator i det andet selskabs likvidation, som efter det oplyste havde nær sammenhæng med afdækkede forhold i det klagende rådgivende selskab.

Under henvisning til en tidligere bødesanktion på 10.000 kr. for tilsidesættelse af god advokatskik sanktionerede Advokatnævnet advokaten med en bøde på 20.000 kr. i kendelsen af 25. oktober 2018.

Sag nr. 2018-219/HCH