Danmark har ikke færre børsnoterede virksomheder end mange andre lande i EU

Faglig nyhedUnder Folketingets 1. behandling af forslaget til den nye revisorlov blev det fremført i debatten, at Danmark - som noget helt specielt i forhold til andre lande - har mange virksomheder, der ikke er børsnoterede. Tal viser imidlertid, at Danmark ikke har nogen særlig status, og at en del andre EU-lande har langt færre indbyggere per børsnoteret virksomhed målt på BNP og indbyggere.

VirksomhedsretRevision

Når vi sammenligner antallet af børsnoterede virksomheder i Danmark med antallet i andre EU-lande, ligger Danmark på niveau med de andre. Den europæiske revisorforening, FEE, har optalt antallet af børsnoterede virksomheder ved udgangen af 2013 og sat dette tal i forhold til størrelsen på landenes økonomi. Og både når vi ser på antal børsnoterede virksomheder i forhold til vores samlede bruttonationalprodukt, og hvis vi sammenholder med indbyggertallet, ligger Danmark ganske fint.

Under Folketingets 1. behandling af forslaget til den nye revisorlov blev det nævnt, at Danmark har mange virksomheder, der ikke er børsnoterede. Det blev brugt som et argument for, at Danmark skal udvide anvendelsen af nye EU-regler for blandt andet revisors rotation og rådgivning, så reglerne også kommer til at gælde for store, ikke-børsnoterede virksomheder.

Blandt de lande, vi normalt sammenligner os med, er det kun Sverige og UK, der har flere børsnoterede virksomheder end Danmark i forhold til økonomiens størrelse, og kun Sverige har flere i forhold til befolkningstal. Tyskland har eksempelvis ligesom Danmark mange store fondsejede og familieejede virksomheder, der ikke er børsnoterede. Både tyskerne og svenskerne har – ligesom briterne - truffet beslutning om at holde de unoterede virksomheder fri af den nye regulering.

EU´s nye regler er udarbejdet med henblik på at håndtere risikoen for nye finanskriser og er derfor rettet mod virksomheder, der opererer på de finansielle markeder, dvs. børsnoterede virksomheder eller finansielle virksomheder, hvilket de store unoterede familie-, andels- og fondsejede virksomheder ikke gør.

Såfremt Danmark som noget helt særligt i EU vil lade de nye regler gælde for virksomheder alene på grund af størrelse, selvom de pågældende virksomheder ikke er hverken finansielle eller børsnoterede, er det derfor ikke relevant at begrunde det med, at Danmark skulle have særligt få børsnoterede virksomheder.