Den kommende revisorlovgivning – Notat om optionen om skattemæssige ydelser

Faglig nyhedFSR – danske revisorers Skatteudvalg har udarbejdet et notat om optionen om at tillade skattemæssige ydelser ved revisionsklienter, der er virksomheder af offentlig interesse (PIES).

Om revisorSkat

FSR – danske revisorers Skatteudvalg har udarbejdet et notat, der omhandler visse elementer i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 537/2014.

Notatet omhandler forbuddet mod visse skatteydelser til PIE-revisionskunder i Forordningens artikel 5, herunder muligheden for, at medlemsstaterne kan tillade, at visse skatteydelser kan ydes til PIE- revisionskunder, forudsat at bestemte betingelser er opfyldt som nærmere beskrevet i Forordningens artikel 5, stk. 3.

Det er således op til de enkelte medlemsstater, herunder Danmark, selvstændigt at tillade, at visse skatteydelser kan leveres.

Notatet omhandler i hovedpunkter:

  • De tilladelige skatteydelser, og hvorledes disse afgrænses over for øvrige ydelser
  • Hvad aggressiv skatteplanlægning omfatter og
  • Hvad ”direkte betydning” for regnskabet betyder.  

Vi håber dermed at bidrage til kvaliteten i den igangværende lovgivningsproces.

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag