EU–FEE-undersøgelse af implementering af ISA og ISQC viser udstrakt harmonisering

Faglig nyhedFEE har gennemført en undersøgelse af, hvordan det står til med gennemførelsen af IAASB’s standarder om kvalitetsstyring og revision i EU’s 28 medlemslande. Resultatet af undersøgelsen blev offentliggjort den 15. april 2015 og viser stor konvergens mod anvendelse af samme standarder i EU. Alligevel efterlyser FEE, at EU-Kommissionen formelt gennemfører standarderne, sådan som den er bemyndiget til i en delegeret retsakt.

Om revisorRevisionKvalitet

Undersøgelsen blev gennemført ved et spørgeskema, der blev udfyldt af FEE’s medlemsorganisationer.

De generelle resultater viser, at 25 af 28 medlemslande har gennemført IAASB’s standarder. De tre undtagelser er Tyskland, Frankrig og Portugal, der afventer EU-implementeringen, men dog i stort omfang allerede har kompatible standarder.

Af de 25 medlemslande, der har adopteret standarderne, har de 16 gjort det uden nationale tilføjelser (add-ons).

De resterende 9 medlemslande (Danmark, Finland, Irland, Italien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, UK og Østrig) har tilføjelser, der især vedrører yderligere rapporteringskrav, udvidelser af revisionens genstandsområde og/eller supplerende vejledning. Danmark falder i gruppen med add-ons, især på grund af særlige indholdsmæssige rapporteringskrav i relation til revisionspåtegningen og mere formelle krav til revisionsprotokollen.

Endvidere har to medlemslande – UK og Irland – på et par områder ikke gennemført standarderne fuldt ud. Dette gælder nogle få afsnit i ISA 720 samt de tre standarder i 800-serien (begrebsrammer med særlige formål, komponenter af regnskaber og regnskabssammendrag).

På trods af denne konvergens mod ens standarder efterlyser FEE alligevel den formelle EU-godkendelse, som EU-Kommissionen er bemyndiget til at gennemgøre ved en såkaldt delegeret retsakt, men som der stadig ikke er fastsat en køreplan for. Dette ønske begrundes med, at tre medlemslande har besluttet at afvente EU-godkendelse, at fremtidige ændringer af ISA/ISQC derved sikres en ensartet gennemførelse, og at EU kan etablere mere effektive mekanismer til sikring af kvaliteten og dermed accepten af oversættelser. I lyset af erfaringerne med oversættelserne af forordning og direktiv med de mange fejlagtige og upræcise oversættelser til dansk er det sidste punkt ikke uden videre indlysende – men der kan selvfølgelig sikres en ensartet høj kvalitet ved forbedrede procedurer.

Link til undersøgelsen