Efteruddannelsesregler for revisorer certificeret af Finanstilsynet bør være mere klare

Faglig nyhedFSR - danske revisorer har haft udkast til de nye regler om skærpede efteruddannelseskrav i høring. Læs høringssvaret her.

Om revisor

I juni 2013 vedtog Folketinget et nyt regelsæt om certificering af revisorer i finansielle virksomheder. I den forbindelse blev kravene til efteruddannelse skærpet, således at der som et led i certificeringsordningen kræves yderligere 60 timers ekstrauddannelse oven i det gældende krav om 120 timer.

Erhvervsstyrelsen har nu sendt udkast til regelsæt i høring om kravene til efteruddannelse for certificerede revisorer, som FSR - danske revisorer har kommenteret på. Foreningen peger blandt andet på, at reglerne bør gøres mere klare.

Læs FSR's høringssvar her: H219-13

Læs mere om de nye krav til efteruddannelse her: "Kravene til efteruddannelse for certificerede revisorer"

Læs også foreningens høringssvar til Finanstilsynets nye regler om certificering af revisorer: "Finanstilsynets krav til certificering af revisorer rammer skævt"