Erhvervsstyrelsens vejledning om revisionsudvalg offentliggjort

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen har netop offentliggjort vejledning vedrørende revisionsudvalg i henhold til revisorlovens § 31 og EU’s revisionsforordning.

Om revisorRevision

Erhvervsstyrelsen har den 23. februar 2018 offentliggjort en vejledning om revisionsudvalg ”version 1.0” med tilhørende bilag. Erhvervsstyrelsen præsenterede den nye vejledning ved et gå-hjem-møde den 27. februar 2018.

Vejledningen er udarbejdet i forlængelse af revisorloven fra juni 2016 og omhandler, hvorledes reglerne om revisionsudvalg skal fortolkes og anvendes i praksis. Vejledningen henvender sig til revisionsudvalg og bestyrelser, direktioner, virksomheder af offentlig interesse (PIE-virksomheder) samt revisionsvirksomheder og revisorer, som reviderer PIE-virksomheder.

Vejledningen behandler bestemmelserne i revisorlovens § 31 om revisionsudvalg samt lovens bestemmelser om Erhvervsstyrelsens tilsynsrolle i forhold til medlemmer af bestyrelse, direktion og revisionsudvalg. Vejledningen behandler endvidere Revisornævnets sanktioner ved PIE-virksomheders eller medlemmer af bestyrelse, direktion og revisionsudvalgs overtrædelse af revisorloven.

Den nye vejledning indeholder ud over lovfortolkning ligeledes en række forslag til, hvad revisionsudvalget ”bør” gøre i forhold til revisionsudvalgets etablering, sammensætning, kvalifikationer og opgaver. På gå-hjem-mødet blev det fra Erhvervsstyrelsens side præciseret, at disse ”bør”-bestemmelser alene skulle opfattes som forhold, som revisionsudvalget kunne overveje at iagttage. Vejledningens anvendelse af begrebet ”bør” skal således ikke fortolkes som krav til revisionsudvalget.

På gå-hjem-mødet opfordrede FSR - danske revisorer til, at vejledningen fokuserer på en fortolkning af den komplekse EU-lovgivning, som er implementeret med revisorloven fra juni 2016, samt at anbefalinger om den praktiske udførelse af revisionsudvalgets aktiviteter bliver varetaget af Komiteen for god Selskabsledelse.  

Opmærksomheden skal særligt henledes på vejledningens bilag B.1 om ”Erhvervsstyrelsens tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder” og B.2 om ”Revisionskvalitet”. Det er vigtigt at præcisere, at bilag B.1 og B.2 udelukkende, som det fremgår af indledningen til bilagene, er udarbejdet som inspiration til revisionsudvalget i forbindelse med overvågning af den lovpligtige revision. De opgaver, der beskrives i bilagene, er omfattende i forhold til den nuværende praksis på området, ligesom de opgaver, som oplistes i bilagene, i visse tilfælde går ud over lovens krav. Arbejdsopgaverne i henhold til vejledningen omfatter således også vurdering af den udførte kvalitetskontrol m.v. i den valgte revisionsvirksomhed og ikke alene det specifikt tilknyttede revisionsteams udførelse af revisionen i PIE-virksomheden.

Vejledningen foreslår blandt andet, at revisionsudvalget indhenter revisionsvirksomhedens fulde kvalitetskontrolrapport. Revisionsvirksomheden vil imidlertid i praksis ikke kunne udlevere denne til revisionsudvalget, idet denne indeholder fortrolige oplysninger om kvalitetskontrollen af andre revisionskunder. Revisionsudvalget kan i stedet anvende den kvalitetskontrolrapport, som Erhvervsstyrelsen fremover offentliggør om kvalitetskontrollen af den enkelte revisionsvirksomhed, som reviderer PIE-virksomheder. Derudover vil PIE-revisionsvirksomhedens senest offentliggjorte gennemsigtighedsrapport være tilgængelig for revisionsudvalget.

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at vejledningen vil blive opdateret. FSR – danske revisorer er i dialog med Erhvervsstyrelsen om vejledningens udformning og anvendelse og vil løbende informere om resultatet af denne dialog.

Erhvervsstyrelsen har endvidere oplyst, at vejledningen snarest vil blive oversat til engelsk.

Se vejledningen og tilhørende bilag samt mødeagenda fra mødet den 27. februar 2018 her:

Kontakt

  • Eskild Nørregaard Jakobsen

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor

    2369 7737
  • Louise Nellemann

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor

    4193 3161