Erhvervsstyrelsens whistleblowerordning for revisionsområdet

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen lancerer en ny whistleblowerordning for revisionsområdet. Fra den 17. juni 2016 kan revisorer, ansatte i revisionsvirksomheder og andre, der har informationer om mulig overtrædelse af revisorlovgivningen, henvende sig til Erhvervsstyrelsen via en særlig og anonym tjeneste.

Om revisorKvalitet
Som følge af den nye revisorlov og den bagvedliggende EU-regulering har Erhvervsstyrelsen etableret en ny whistleblowerordning for revisionsområdet.

Fra den 17. juni 2016 er det således muligt anonymt at indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser begået af en fysisk og/eller juridisk person, herunder en revisor, en revisionsvirksomhed, en virksomhed af interesse for offentligheden eller et medlem af det øverste ledelsesorgan eller revisionsudvalg i en virksomhed af interesse for offentligheden, såfremt disse har handlet i strid med de pligter, som revisorlovgivningen foreskriver.

Revisorer, ansatte i landets revisionsvirksomheder og andre, der har informationer om en mulig overtrædelse af revisorlovgivningen, kan anmelde dette til Erhvervsstyrelsens anonyme whistleblowerordning.

Indberetningen sker gennem en sikker kontaktformular, hvor der kan indberettes oplysninger og eventuelt også dokumenter i sagen. Whistleblowere kan selv vælge, om de vil være anonyme eller oplyse deres identitet i forbindelse med indberetningen.

Erhvervsstyrelsen sikrer beskyttelse af personoplysninger, både hvad angår den person, som foretager indberetningen, og den eller de personer, som indberetningen vedrører. Det indebærer bl.a., at whistleblowerens navn som hovedregel ikke bliver videregivet i tilfælde, hvor personen har valgt ikke at være anonym.

Det er meget væsentligt at holde sig for øje, at Erhvervsstyrelsens whistleblowerordning ikke ændrer ved, at revisionsvirksomheder med mere end én tilknyttet revisor – som led i deres kvalitetsstyringssystem – skal etablere en intern ordning, hvor bl.a. virksomhedens ansatte, via en særlig kanal, anonymt kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af revisorlovgivningen. Revisionsvirksomhedernes egne whistleblowerordninger skal indføres senest den 1. januar 2017. FSR – danske revisorer udsender en særskilt nyhed om de interne ordninger.

Læs Erhvervsstyrelsens nyhed her.

Link til kontaktformular